‹ Tilbake til Praktisk Informasjon

Tips til portefølje

Skal du søke kreative fag på universitetsnivå? Da er det vanlig at du i tillegg til å sende inn vitnemål, også sender inn en portefølje. En portefølje, eller en portfolio, er en samling av dine kreative verker som viser dine ferdigheter og styrker innen det fagområdet du søker på.

For flere kunstfag er porteføljen som gir deg opptak på studiet eller ikke. Vi SONOR kommer med våre beste tips under!

 

 

 

Krav til portefølje

Forskjellige studielinjer har forskjellige krav – ønsker du å studere søm må du vise til skisser og plagg du har laget. Er det derimot fine art du satser på, må du heller vise frem ting du har malt eller tegnet. Felles er at mange universiteter ønsker å se den kreative prosessen, og ser på skissebok som et verdifullt verktøy i å vurdere dine kreative prosesser. Det er ikke så viktig at alt er perfekt, men at det viser en tankerekke. Og ikke minst – du må notere hvor du finner inspirasjonen; kilder er viktig når du starter på universitetet.

En portefølje er en indikator på dine kreative ferdigheter, dine styrker innen de kreative fagene og genuin faginteresse. Se på en portefølje som en slags salgsannonse av deg selv – har du vist frem dine beste sider og verker?

Gode råd på veien

Det finnes ikke en «one size fits all»-modell for hvordan du skal bygge opp en god portefølje. Porteføljen skal presentere deg på best mulig måte, men skal også være en ærlig representasjon av deg. Tenk på følgende punkter:

 • Hvem er jeg som kunstner?
 • Hva er mine kunstneriske erfaringer?
 • Hva er mitt kunstneriske mål?

En portefølje skal dokumentere din tilnærming til forskjellige prosjekter og personlige arbeider du har jobbet med.

 

 

Innhold

Har du sett deg ut en spesiell grad? Det finnes ofte tips til innhold for hva du skal inkludere i porteføljen på universitetets nettside.

 • Tilpass innholdet til hva du søker
 • Arbeidet ditt bør være relativt nytt, helst fra det siste året. Du kan inkludere eldre arbeider hvis de er særlig relevante.
 • Ikke inkluder alt, men ikke vær for restriktiv heller. Finn en balanse som viser frem ditt beste arbeid, samtidig som du er selektiv.
 • Vær oppmerksom på rekkefølgen av arbeider. De beste arbeidene bør være først og sist.
 • Ha en rød tråd og prøv å ha en sammenheng mellom arbeidene, samtidig som du viser bredden i arbeidet ditt.

Intervju

Ved noen kunstskoler vil de invitere deg til intervju, enten på studiestedet, i Norge eller digitalt. Her skal du ofte vise frem arbeidet ditt, og vise interesse for studiet du har søkt på. For intervjuet er det lurt å forberede seg på følgende:

 • Vær forberedt på å diskutere innholdet i din portefølje.
 • Ta gjerne med skisseboken din. Husk å skrive ned hvor du har hentet inspirasjon og ideene dine fra.
 • Les innholdet i graden du har søkt på nøye. Tenk igjennom hvorfor du har valgt denne graden.

Spesifikasjoner

I tillegg til kreative tips finnes det også tekniske spesifikasjoner som du må forholde deg til.

 • A3 er den vanlige standardstørrelsen på en portefølje.
 • Noen universiteter krever at du sender inn porteføljen digitalt. Pass på at filene har høy kvalitet.
 • Pass på at tegnede og malte verk ikke har smittet farge over på andre verk.
 • Printede verker bør ha høy oppløsning og fargen må ikke ha blødd utover.
 • 3D- arbeider kan fotograferes fra flere vinkler for å vise allsidigheten. Der det er mulig er en video et godt format.

 

Andre tips

Husk at selv om det er viktig å ha en fin mappe til å vise frem dine arbeider i, er det innholdet i mappen som er det viktigste. Når du har satt sammen porteføljen din, tenk over følgende spørsmål:

 • Viser dette min allsidighet og bredde som kunstner?
 • Er det en sammenheng mellom det jeg ønsker å vise frem?
 • Har jeg presentert arbeidet mitt på en best mulig måte?
 • Klarer jeg å fremstå som nysgjerrig på nye teknikker og utrykk, samtidig som jeg fremstår profesjonell med arbeidet som jeg viser frem?

Er svaret ja på alle punktene over, har du mest sannsynlig klart å sette sammen en god portefølje. Kunst er subjektivt, så du må være forberedt dine meninger kanskje ikke samsvarer med sensor sin mening.

Mer informasjon om portefølje kan du også finne på hjemmesiden til University for the Creative Arts.

Registrer deg for gratis studieveiledning