‹ Tilbake til Praktisk Informasjon

Hva er en opptaksprøve?

Ved noen av våre universiteter må du ta en opptaksprøve for å få opptak. Hva er egentlig en opptaksprøve og hvorfor må du ta en?

Vi i Norge er vant med at karakterene fra videregående holder når vi søker på studier, og slik er det også ved flere universiteter i utlandet. Likevel velger noen universiteter å ha opptaksprøver. Dette gjelder ofte medisinuniversiteter som har mange søkere fra forskjellige land. For at man skal kunne stille så like krav som mulig, er en prøve den mest rettferdige måten å gjøre det på. Alle blir testet i de samme kunnskapene, uansett hva de har tatt på videregående. Slik sikrer man at alle har kunnskapene som trengs, da særlig innen biologi og kjemi.

Opptaksprøven består ofte av flervalgsoppgaver med fire svaralternativer til hvert spørsmål, hvor ett av alternativene er riktig. Det er viktig at du øver godt og forbereder deg på hvordan prøven er satt opp. Ta kontakt med en veileder for å få mer informasjon og eksempelprøve tilsendt.

Hvorfor må jeg kunne biologi?

Et spørsmål vi ofte får her i SONOR er hvorfor opptaksprøven inneholder biologi, når det ikke er obligatorisk i Norge. Vel – vi kan ikke svare på hvorfor det ikke er obligatorisk i Norge, men vi kan svare på hvorfor det er obligatorisk for studier i utlandet: medisin er biologi.

Biologi gir deg kunnskapene om hvordan kroppen fungerer, grunnleggende anatomi, kunnskap om DNA og celler. Dette er kunnskap som gir deg grunnstenene for å studere medisin på et så høyt nivå. I Norge er biologi en stor del av studiet på første året, men i utlandet er disse timene brukt til annen undervisning fordi de antar du har grunnkunnskapene som trengs. Det er derfor viktig at universitetene vet at du har kunnskaper i biologi før studiestart.

Har du ikke biologi, men tenker å ta en opptaksprøve til et medisinstudium, kan du enten melde deg opp til undervisning (med eller uten eksamen) ved en privatskole eller lese selvstendig.

Registrer deg for gratis studieveiledning