Tilbake til Praktisk Informasjon

Studiestøtte for utenlandsstudier

lanekassenDu har søkt på en utdanning i utlandet og kommet inn: Hva gjør du nå? Noe av det første du må tenke på er finansiering. I land som USA, Canada, Storbritannia, Australia, Singapore og New Zealand trenger du å finansiere skolepenger og reise i tillegg til kost og losji.

Dersom du ikke har spart opp egne midler, eller har en rik onkel i Amerika, er det mest gunstige og sannsynlige alternativet ditt Statens Lånekasse. Over 20 000 norske studenter får støtte fra Lånekassen til å ta hele eller deler av utdanningen i utlandet, og Lånekassen har gjennom en årrekke vært en av de beste studiefinansieringsordningene i verden.

Lånekassen åpner for søknader i starten av mai, og så fort du har fått endelig opptaksbrev fra skolen bør du gå inn på www.lanekassen.no og søke om lån og stipend. Før du søker bør du likevel ta deg tid til sjekke om du har rett til støtte fra Lånekassen, at studiet ditt er godkjent, og at utdanningen du skal ta gir rett på støtte. Alle SONORs skoler har godkjenning fra Lånekassen.

Utdanning på bachelornivå

På bachelornivå gis skolepengestøtten med 50 prosent stipend og 50 prosent lån av de første 69 700 kronene du betaler i skolepenger per år. Får du bare støtte i ett semester er grensen 34 850 kroner. Skolepengestøtte utover dette gis som lån, opptil maksimalt 136 294 kroner per år. Merk at du kan søke om ytterligere studiestøtte til å dekke skolepenger fra Lånekassen. De tilrettelegger for at du kan låne opp til 105 601 kroner ekstra per år for å dekke skolepenger. Denne støtten er 100% lån.

Type støtte Per år Lån Stipend
Basisstøtte 123 519 kr 74 111 kr 49 408 kr
Skolepengestøtte 136 294 kr* 101 444 kr 34 850 kr
Til sammen 259 813 kr 175 555 kr 84 258 kr

Utdanning på masternivå

På masternivå blir skolepengestøtten gitt som 70 prosent stipend og 30 prosent lån av de første 69 700 kronene du betaler i skolepenger per år.  Skolepenger utover dette blir gitt som lån opp til maksimalt 136 294 kr kroner per år. Merk at du kan søke om ytterligere studiestøtte til å dekke skolepenger fra Lånekassen. De tilrettelegger for at du kan låne opp til 105 601 kroner ekstra per år for å dekke skolepenger. Denne støtten er 100% lån.

Type støtte Per år Lån Stipend
Basisstøtte 123 519 kr 74 111 kr 49 408 kr
Skolepengestøtte 136 294 kr*, ** 87 504 kr 48 790 kr
Til sammen 259 813 kr 161 612 kr 98 198  kr

Tilleggsstipend til dekking av skolepenger ved utvalgte universiteter

* Utvalgte læresteder med spesielt høye skolepenger i land utenfor Norden vil du kunne får tilleggsstipend (gir rett til ekstra studiestøtte for å dekke skolepenger med 73 694 kroner kroner ekstra utover den opprinnelige skolepengestøtten) . Dette gjelder for følgende skoler SONOR samarbeider med:

Tilleggslån til dekking av skolepenger

** I de tilfeller hvor du betaler mer i skolepenger enn den ordinære skolepengestøtten kan du få et tilleggslån på inntil 105 601 kroner til å dekke skolepengene. Merk at dette er en støtteordning som er et rent lån.

Utdanning på PhD-nivå

Til Ph.D-utdanning blir skolepengestøtten utbetalt med samme fordeling som på masternivå.

Hva innebærer de ulike støtteordningene?

For skoleåret 2020/2021 gjelder følgende satser:

Basisstøtte

Alle norske studenter i Norge og utlandet får denne støtten, som også kalles ”studielånet.” Opp til 40 prosent, det vil si 49 408 kroner, av basisstøtten blir gjort om til stipend dersom du består eksamen.

Når du skal studere i utlandet vil du også få flere tilleggsordninger i tillegg til basisstøtten:

Skolepengestøtte

Gis hvis du må betale skolepenger. Du kan få opptil 136 294 kroner i støtte for å dekke skolepenger hvert år. På bachelornivå vil 50 prosent av skolepengesummen gis som lån og 50 prosent som stipend av faktiske skolepenger opptil 69 700 kroner. Det vil si at alt du betaler over 34 850 kroner gis som lån. På masternivå blir 30 prosent gitt som lån og 70 prosent gitt som stipend av faktiske skolepenger opptil kr 69 700, med andre ord 48 790 kroner per år som stipend.

Reisestøtte

Denne støtten varierer fra land til land og skal dekke deler av dine utgifter for to tur-retur reiser. Tilskuddet blir gitt som 65 prosent stipend og 35 prosent lån.

Støtte fra legater og stiftelser

Det eksisterer enkelte ideelle stiftelser som har til formål å dele ut midler til ungdom som ønsker å ta hele eller deler av sin utdannelse i utlandet, ofte med en geografisk begrensning i forhold til hvor søkeren er født og/eller oppvokst.

For eksempel har Trondheimsungdom en slik mulighet i Marie Bachkes Reiselegat for Ungdom. Denne stiftelsen deler hvert år ut stipendier til ungdom fra Trondheim og omegn for videreutdanning i utlandet. Du kan få opptil 50 000 kr i stipend. Det deles ut stipend i en omgang hvert år, med fast søknadsfrist 10. april. Mer om dette legatet, hvem som kan søke, hva det blir lagt vekt på når søknadene behandles, søknadsskjema med mer finner du på www.reiselegatet.no. Flere legater og stipender finner du i Legathåndboken.

Kontakt oss for gratis veiledning

Registrer deg her for gratis og uforpliktende veiledning

Du finner mer informasjon om hvordan du fyller inn søknaden til Lånekassen i videoen under:

Du har valgt:

Lukk

Registrer deg for gratis studieveiledning

Ved å registrer deg blir du tildelt en veileder som vil hjelpe deg kartlegge dine muligheter for videre studier i utlandet.
Din veileder er tilgjengelig for å svare på dine spørsmål gratis og uforpliktende.
  • Kontaktdetaljer

  • Postadresse

  • Hvor har du hørt om SONOR?

  • Karakterer

  • Hva vil du studere?

  • Studiestart

    Nyhetsbrev 1 til 2 ganger per måned hvor Mailchimp er databehandler. E-postadressen lagres i en egen database, deles ikke med andre og slettes når du sier opp abonnementet eller når den blir inaktiv.