Nyttig informasjon om

studentvisum

Når man forbereder seg til et utenlandsopphold, kommer det alltid en tid hvor man må ordne opp i den praktiske informasjonen.

Vi i SONOR stiller vår kunnskap til din disposisjon og prøver å gjøre visumprosessen så enkel som mulig. Våre spesialister har allerede opplevd dette på nært hold, så la oss veilede deg gjennom prosessen

Velg ditt destinasjonsland nedenfor og få all den informasjonen du trenger!

Studentvisum i Australia

Skal du studere i Australia i mer enn tre måneder, må du ha et studentvisum. Du kan tidligst søke om visum 124 dager før studiestart. På studentvisumet ditt kan du jobbe inntil 48 timer per 14. dag.

Så snart du har fått opptak, takket ja og betalt depositum, så vil du motta det som kalles Confirmation of Enrollment (CoE). Dette er bekreftelsen på opptaket ditt overfor immigrasjonsmyndighetene. Med CoE er du klar til å søke om visum.

Fra og med 1. juli 2016 søker du om visum på nett, via det som kalles Simplified Student Visa Framework (SSVF). Alle studenter, både master-, bachelor- og study abroad-studenter skal søke på samme type visum: Student Visa (Subclass 500). Når dette skrives, juli 2024, er søknadsavgiften på 1600 AUD.

Hvordan søke studentvisum til Australia?

Søknaden består av 25 sider med ulike spørsmål. Noen inneholder mange spørsmål mens andre bare ett. Du må gå igjennom alle sidene en etter en for å kunne gå videre i søknaden. Du kan altså ikke hoppe fram og tilbake, ettersom det du svarer i en seksjon vil avgjøre hvilke spørsmål du må svare på senere. Bak de fleste spørsmålene er det et spørsmålstegn (?). Holder du musepekeren over dette får du mer informasjon om hva som menes med spørsmålet.

Når du kommer til side 25 så har du mulighet til å gå tilbake og se over og gjøre endringer i det du alt har fylt ut. OBS! Når du trykker deg videre etter side 25 så er søknaden lagret og du kan ikke gjøre endringer lengre.

Når du fyller ut søknaden må du ha både pass og CoE foran deg, samt kredittkort for å betale søknadavgiften.

Dokumentasjon

Når alle 25 sidene er komplette og du har bekreftet declaration så kommer du til en side hvor du kan laste opp dine vedlegg. Merk at din veileder i SONOR kan sertifisere vedleggene du laster opp, så ta kontakt og avtal dette.

Det følgende kan lastes opp som dokumentasjon:

Et fåtall studenter kan bli bedt om ytterligere dokumentasjon på engelskkunnskaper, økonomisk situasjon, bekreftelse på at du skal oppholde deg i Australia midlertidig, samt bli bedt om en helsesjekk.

For full oversikt over hva slags dokumentasjon du må fremvise, følg denne linken og før inn ditt statsborgerskap og hvilken skole du har opptak ved. Les nøye igjennom oversikten du får opp.

Behandlingstiden kan ta opp til 1 måned, så det lønner seg å være ute i god tid. Passet ditt bør være gyldig i minst 6 måneder fremover når du søker om visum, men du må reise til og fra Australia på samme pass, derfor kan det være lurt å ha et pass som er gyldig for hele studieperioden. Da slipper du å få endret passnummeret i visumet ditt senere.

Helsesjekk

For noen kan det være nødvendig med en helsesjekk. Merk at det er svært begrenset hvor denne undersøkelsen kan tas, så ta kontakt med en veileder i SONOR for mer informasjon. Du vil få beskjed om du trenger helsesjekk rett etter at du har søkt. Det er viktig å følge instruksene, og passe på fristen som du eventuelt får for å sende inn resultatet.

Følgende tre grupper studenter må forberede seg på en helsesjekk forut for utstedelse av sitt visum:

  • Studenter som har oppholdt seg over 6 måneder i andre land enn Norge må muligens gjennomføre en utvidet helsesjekk før visum kan utstedes. Det som legges til grunn er  hvilken risikogruppe landet tilhører, og hvor langt oppholdet ditt var. Les mer om dette her.
  • Personer som går på faste medisiner eller som har kronisk sykdom kan i noen tilfeller være nødt til å ta en helsesjekk.
  • Skal du studere helsefag og for eksempel ha praksis ved sykehus i løpet av studiene dine, må du gjennom en helsesjekk hos en lege som er godkjent av australske myndigheter. Dette kan også gjelde for noen andre fag. Du skal ikke arrangere en helseundersøkelse før du har søkt om visum – hvis det er nødvendig, får du beskjed om det etter at du har sendt visumsøknaden din. Derfor bør du planlegge å søke visum i god tid før studiestart dersom mulig.

 

SONOR har en egen søknadsguide for deg som søker visum til Australia. Ta kontakt med din veileder for å få tilsendt denne.

Studentvisum i Irland

Har du fått opptak på studier i Irland, og hørt at man trenger visum for å studere i utlandet? Fortvil ikke – er du norsk statsborger eller EU-borger, slipper du å søke om visum i Irland. Er du statsborger i et annet land og lurer på hvilke regler som gjelder deg? Ta kontakt med en veileder idag.

Studentvisum i New Zealand

For å studere i New Zealand, trenger du et studentvisum. Du må søke om studentvisum før du drar.

Hvordan søke studentvisum til New Zealand?

Dette kan du først gjøre etter at du har mottatt opptaksbrevet ditt fra universitetet. Når du har fått opptaksbrev kan du søke om elektronisk visum. Dette gjør du via følgende link.

Du kan begynne på søknaden og deretter lagre. Hvis du ikke ønsker det, trenger du trenger med andre ord ikke fylle ut hele søknaden på en gang.

I nettsøknaden vil du måtte legge ved bevis på at du har betalt et søknadsgebyr, opptaksbrev fra universitetet, kopi av bildesiden i passet ditt, og passfoto. Det er nok så strenge krav til passbildet, og det oppfordres til å ta dette hos fotograf. Se kravene her. Du må også huske å skrive at du får støtte fra Statens Lånekasse til å betale skolepenger, laste opp foreløpig uttalelse om støtte og vise at du har betalt et depositum til universitetet. Dette depositumet betaler du når du takker ja til skoleplassen. Søknadsgebyret ligger på 270 NZD når dette skrives (november 2017).

Passet ditt bør være gyldig i minst tre måneder etter den datoen du planlegger å reise fra New Zealand. Går passet ditt ut i den perioden du skal studere, må du altså skaffe deg et nytt pass før du søker om visum.

Skal studieoppholdet ditt vare lengre enn 24 måneder må du legge ved en vandelsattest fra politiet i visumsøknaden din. Du kan søke om vandelsattest online, les mer her. Det kan ta opp til åtte uker før du mottar vandelsattesten, så søk om den i god tid før du skal søke studentvisum.

I visse tilfeller vil du trenge en helsesjekk/røntgenbilde som en del av visumsøknaden din; dette kommer blant annet an på lengden på studiet ditt, statsborgerskap og om du har oppholdt deg over tre måneder de siste fem årene i et land med høy risiko for tuberkulose. Dette skal komme frem etterhvert som du fyller ut søknaden, og merk at dersom du trenger helsesjekk/røntgen så må du ordne dette før du sender visumsøknaden din. Du vil måtte laste opp dokumentasjon på at du har gjennomgått sjekken/tatt røntgen, og det er kun utvalgte legesenter som er godkjente, såkalte «panel doctors.» Dersom du trenger å ordne dette kan du søk på «Norway» eller landet du befinne deg i her for å sjekke hvor du må dra for å ordne dette.

Alle studenter må ha helseforsikring

Pass på at du har orientert deg om alle elementer iht. visumsøknad i god tid før studiestart. Vi anbefaler å starte denne prosessen i hvert fall tre måneder forut for avreise til New Zealand.

Det er Visa Application Centre i London, UK som er ansvarlig for visumbehandlingen. Du må beregne at det kan ta opp til 4 uker å få svar på søknaden din.

Studentvisum i Singapore

Studietillatelse/studentvisum i Singapore kalles Student Pass, og kan anskaffe etter ankomst. Norske borgere får nemlig ved ankomst til Singapore automatisk tillatelse til 90 dagers opphold. Pass må være gyldig i seks måneder ved innreise. Det anbefales allikevel å søke om Student Pass senest to måneder før studiestart (og tidligst et halvt år i forkant), slik at du kan møte opp på skolen rett etter ankomst og kun ordne de siste formaliteter.

Hvordan søke studentvisum til Singapore?

For å søke Student Pass ved JCUS må du fremvise:

Dokumentene sendes til admissions@sonor.no eller din veileder i SONOR, som deretter sender alt samlet inn til skolen. JCUS søker så om Student Pass på dine vegne til Immigration & Checkpoints Authority (ICA). Søknadsprosessen tar som regel 2 -4 uker. Når søknaden er behandlet vil du motta bekreftelse på dette og et In-Principal Approval Letter (IPA). Dette utstedes ca en måned før studiestart. JCUS oppfordrer alle til å ha fått godkjent sin søknad om Student Pass før du ankommer Singapore. IPA fungerer som et midlertidig visum og er gyldig i 2 måneder.

Etter ankomst møter studentene på Reporting Day ved skolen hvor immigrasjonsmyndighetene er tilstede. Da gjennomgås de siste formalitetene knyttet til søknaden om Student Pass og du må gjennomgå en helsesjekk, fremvise originale dokumenter (listet over), det tas fingeravtrykk og foto til Student ID kort o.l.

Det er viktig å merke seg at på Student Pass visum kan du ikke jobbe ved siden av studiene (til dette trenger du Work Pass), og det er krav om minimum 90 % tilstedeværelse på studiet for at visumet skal være gyldig.

Studentvisum i Storbritannia

Etter at Storbritannia forlot EU 31. januar 2020 og overgangsperioden endte 1. januar 2021, ble obligatorisk for norske studenter å søke om studentvisum i Storbritannia. Hvis du har norsk statsborgerskap eller statsborgerskap i et annet EØS eller EU-land gjelder det under for deg. Det er veldig viktig at du har gyldig visum før du reiser til Storbritannia for å studere – du kan lese mer om dette lengre ned i teksten. 

Legg merke til at denne informasjonen blir hyppig oppdatert av britiske myndigheter og du selv er ansvarlig for å undersøke at informasjonen er riktig.  Du finner oppdatert informasjon på denne siden

For å søke om studentvisum til Storbritannia må du oppfylle følgende krav:

Det er ikke krav for norske søkere å vise til finansiering. Se hvilke land som er unntatt her.

Hvordan søke studentvisum til Storbritannia?

Merk at når du søker så skal  du legge inn om du har en «sponsor». Lånekassen regnes ikke som en sponsor, siden du får pengene på konto fra de direkte.

Pass på at du fyller inn all informasjon nøyaktig, for det er ikke sikkert du kan gå tilbake for å gjøre endringer etter at du har gått til neste steg.

Det tar ca. tre uker å få svar på søknaden. Du må ha studentvisum før du kan reise til Storbritannia. Du kan søke om studentvisum opptil seks måneder før planlagt studiestart. Starter studiet ditt 15. august, kan du tidligst søke 15. februar.

De fleste kan søke om visum på en smarttelefon. Det er krav om at du skal ha et biometrisk pass. De aller fleste i Norge har dette, se hvordan du er sikker på det her. Har du ikke smarttelefon eller biometrisk pass er det krav om at du møter opp på et visumsenter. Merk at de kan ta stikkprøver slik at du likevel må møte opp på et visumsenter. Det lønner seg å søke i god tid slik at du får tid til dette om det skulle gjelde deg.

Du kan søke fra denne siden.

Kostnad for studentvisum til Storbritannia

Søknadsavgiften for studentvisum er per september 2023 363 GBP. I tillegg må du betale for å ha tilgang til NHS (sykehus og helsehjelp) for å få visum – denne avgiften heter immigration health surcharge. Du må betale for alle årene som du planlegger å studere der samtidig som du søker om visum. Du kan lese mer om dette her.

NB! Dette er kun et eksempel på utregning – for å finne hva som gjelder for deg kan du bruke denne kalkulatoren:

For en student er prisen for immigration health surcharge er på 705 GBP per år for studier som varer i 6-12 mnd. Starter du på et studium som varer i tre år må du betale 1645 GBP – dette er fordi du må betale 235 GBP for ekstra måneder på visumet  før og etter selve studiet ditt, disse månedene får du automatisk på visumet ditt.

Til sammen vil du da betale 1645 GBP for immigration health surcharge pluss 363 GBP for søknadsavgiftenBruk denne kalkultatoren HER for å regne ut hvor mye du skal betale i immigration health surcharge.

Legg merke til at denne summen må du finansiere selv, den blir ikke dekket av Lånekassen.

OBS! I februar 2024 kom det endringer om helseforsikring og visum til Storbritannia. Som norsk statsborger må du fremdeles betale for ‘immigration health surcharge’, men du kan søke om å få dette refundert senere. Vennligst kontakt din veileder om du har noen spørsmål.

Når du har mottatt studentvisumet er det viktig at du dobbeltsjekker hvilken dato visumet er gyldig fra. Det er veldig viktig at du IKKE reiser inn i Storbritannia før denne datoen – dersom du gjør det så vil det bety at du må reise ut av landet, som vil føre til både forsinkelser og ekstra utgifter.

Universitetet vil ikke kunne registrere studenten hvis de reiser inn til Storbritannia som besøkende, før studentvisumet er utstedt, ELLER før startdatoen for studentvisumet.

Dette gjelder alle nasjonaliteter som trenger studentvisum for å studere i Storbritannia.

Forlengelse av visumet

Hvis du blir forsinket i utdanningen din må du søke om forlengelse av visumet ditt, slik at du får fullført utdanningen din. Hvis du ønsker å fortsette med en mastergrad etter bachelorgrad i Storbritannia må du også søke om forlengelse av visumet ditt. Du må da ha et nytt ubetinget tilbud.

Det koster 475 GBP å forlenge visumet ditt, samt at du må betale for forlenget tilgang til NHS.

Graduate visa

Har du studert og fullført en grad i Storbritannia kan du bli opptil to år etter studiene og jobbe. Det er mulig å søke om andre visumtyper etter endt graduatevisa. Du får mer informasjon om dette av universitetet eller arbeidsgiver når du nærmer deg endt studium eller endt visumperiode.

Informasjonen vil bli oppdatert når det kommer ny informasjon fra britiske myndigheter. I mellomtiden kan du lese mer om visum til Storbritannia her.

Studentvisum i USA

Hvis du skal studere i USA, må du søke om et studentvisum. Dette må du gjøre før du drar – det er ikke mulig å reise til USA på et turistvisum først og så søke om studentvisum når du har kommet frem. Med svært få unntak må alle som søker om studentvisum møte opp i egen person på den amerikanske ambassaden i Oslo for et intervju.

Viktig melding til søkere av studentvisum til USA for 2024:  Ambassaden hadde frem til 31 desember 2023 bestemt at noen studenter slipper å møte fysisk på ambassaden for intervju til studentvisum. Mer informasjon om dette finner du her. Dette gjelder ikke lenger. Oppdatert informasjon vil komme på ambassadens nettsider. Vi oppfordrer alle som skal søke visum til USA om å følge status på ambassadens egne nettsider

Legg merke til at denne informasjonen blir regelmessig oppdatert av amerikanske myndigheter og du selv er ansvarlig for å undersøke at informasjonen er riktig. Du finner oppdatert informasjon på ambassadens hjemmesider.

Hvordan søke studentvisum til USA?

Du søker om et F-visum når du er tatt opp på en gradsutdanning i USA (bachelor, master og doktorgrad), samt semester- eller årsstudium der du ikke er knyttet til noe universitet hjemme. Du må også i de fleste tilfeller dokumentere at du har penger til å studere ved aktuelt universitet. Du bør også ha bestemt deg for å starte på studiet før du søker på visum.

Visumet du skal søke om til deg selv heter F1, og dersom du skal reise sammen med partner og/eller barn som du skal forsørge under oppholdet søker du om F2-visum til dem. Du søker visum med dokumentet SEVIS I-20. Hvis du er tatt opp som utvekslingsstudent eller har Fulbright-stipend, skal du søke om J1-visum, og da søker du visum med skjemaet DS-2019.

Hva er et SEVIS I-20-skjema?

SEVIS I-20 er et dokument som viser at du har fått opptak ved en skole i USA. Dette sendes fra skolen i papirformat når du har bekreftet plassen din (i mange tilfeller må du også kunne dokumentere at du har råd til studiet), og skal signeres og tas med på visumintervjuet på den amerikanske ambassaden i Oslo. Informasjonen du finner i dette skjemaet er også nødvendig for å kunne bestille time ved ambassaden. Husk at SEVIS I-20 må tas med i papirformat på ambassaden, at det må være signert av skolen og deg selv, og at du også må huske å legge dette dokumentet i håndbagasjen når du reiser inn i USA.

Hva er et DS-2019-skjema?

DS-2019 er et dokument som viser at du har fått opptak ved en skole i USA som utvekslingsstudent eller Fulbright-stipendiat. Du som skal reise på utveksling organisert av hjemmeuniversitetet ditt trenger et slikt dokument. (Merk: Skal du på et uavhengig opphold på et semester/år, uten tilknytning til noe universitet hjemme, trenger du et SEVIS I-20-skjema.) DS-2019 sendes fra skolen i papirformat når du har bekreftet plassen din, og skal signeres og tas med på visumintervjuet på den amerikanske ambassaden i Oslo. Informasjonen du finner i dette skjemaet er også nødvendig for å kunne bestille time ved ambassaden. Husk at DS-2019 må tas med i papirformat på ambassaden, at det må være signert av skolen og deg selv, og at du også må huske å legge dette dokumentet i håndbagasjen når du reiser inn i USA.

Før du kan bestille time for visumintervjuet må du gjennomføre flere steg som er beskrevet i detalj her for søkere med I-20, og her for søkere med DS-2019. Følg aktuell liste nøye når du går i gang med forberedelser til visumintervjuet!

Hvordan forbereder jeg meg til visumintervjuet?

Når timen er bestilt er det på tide å få oversikt over hva du trenger på selve intervjuet. Du finner en liste her for søkere med I-20, og her for søkere med DS-2019. Det er veldig viktig at du har med alt på denne listen. Det er ikke mulig å sende inn noe på forhånd.

Merk at du skal betale flere avgifter (kostnadene er korrekt pr juli 2023):

  • Søknadsavgiften $185 : Denne må betales for at du skal kunne avtale visuminterjvu. Les mer her.
  • SEVIS $350: Denne må betales i forkant av visumintervjuet. Mer informasjon finner du her.
  • Visa reciprocity fee $434: Gjelder deg som skal være i USA i 16 måneder eller lenger. Denne betales kun etter at alle andre dokumenter er godkjent, og må betales på ambassadenLes mer her.

Selve søknadsavgiften, og SEVIS-avgiften. Disse må begge betales i god tid før visumtimen, og du må som du ser ta med kvitteringer for disse på intervjuet.

Vær klar over at det er avgrensede muligheter for oppbevaring på ambassaden, så pass på at du ikke har med deg noe du ikke kan legge fra deg på ambassaden. Her finner du en oversikt over hva du kan og ikke kan legge fra deg før du går inn til intervjuet.

Hva skjer etter intervjuet?

Den ansatte som intervjuer deg bestemmer vanligvis om du får utstedt visum eller ikke mot slutten av intervjuet. Siden det kan ta inntil to uker å få tilbake passet med visum bør du regne inn dette i tidsplanen din. Husk at ambassaden beholder passet ditt, og sender deg dette tilbake når visumsøknaden er behandlet.  Planlegg med andre ord ikke en utenlandsreise som krever pass i de to påfølgende ukene etter intervjuet. For ikke-nordiske søknader kan det ta flere uker eller måneder å utstede visumet. I hastetilfeller er det mulig å bestille levering av pass og visum over natten.

Kan reise bestilles før visumet er i boks?

Ambassaden anbefaler på det sterkeste at ingen søkere bestiller reiser som de ikke kan avbestille før de faktisk har mottatt visumet sitt. Merk: Hvis du søker om visum mer enn 120 dager før registreringsdatoen som står på I-20, vil ambassaden vente med søknaden din til de er i stand til å utstede visumet.

Når kan jeg reise til USA?

Du kan reise inn i landet når det er 30 eller færre dager til studiestart. Når du reiser til USA på et studentvisum har du vanligvis opphold så lenge du er student ved studiestedet. En student som har fullført studiene og eventuell godkjent praksis, tillates 60 ekstra dager for å forberede seg på å reise ut av USA eller overføre til en annen skole. Selv om visumet ditt utgått mens du er i USA, kan du altså fortsette å oppholde deg lovlig i landet så lenge du er fulltidsstudent. Hvis du reiser ut av USA med et utgått visum vil du imidlertid måtte skaffe deg et nytt visum før du kan returnere til USA og fortsette studiene dine. Et studentvisum kan ikke fornyes eller utstedes på nytt i USA; det må gjøres på en ambassade eller et konsulat i utlandet.

Hva gjør jeg om det haster med å få studentvisum?

Ambassaden kan behandle hastesaker hvis nødvendig, men merk at det er strenge krav til hva som utgjør en hastesak. Har du spørsmål om en hastesak, sjekk ut følgende informasjon. Ved generelle spørsmål til søknaden din kan du kontakte ambassaden her.

Husk: Din studieveileder i SONOR kan også svare på spørsmål om visumsøknad til USA, og vi anbefaler at du tar en prat med din veileder før du går i gang med søknaden.

Tviler du fortsatt?

Hvis du er i tvil, ikke nøl med å kontakte oss. Våre spesialister vil kunne hjelpe deg.