Studere Medisin

Har du en drøm om å bli lege? Vi hjelper deg med søknadsprosessen slik at du kan studere medisin i utlandet.

 

Etter endt studium vil du kunne søke om autorisasjon i Norge og delta i LIS1 på lik linje med norske medisinstudenter. Vi garanterer deg at utenlandsstudiene vil bli en fantastisk opplevelse, både faglig og sosialt. Få deg et internasjonalt nettverk, få med deg kulturelle opplevelser og kos deg samtidig som du utdanner deg til et av de viktigste yrkene vi har i samfunnet vårt. Å studere medisin i utlandet vil definitivt være en opplevelse for livet.

Vi har samarbeid med: Comenius University i Slovakia, Riga Stradins University i Latvia og University of Nicosia på Kypros (medisinske fakultetet).

Comenius University

Riga Stradins University

University of Nicosia

Når du studerer medisin i utlandet vil du få en rekke erfaringer som vil være nyttige å ta med seg videre i livet. Du vil få et større profesjonelt og sosialt nettverk, kunne oppleve en ny kultur – og alt det positive det innebærer, kanskje lære et nytt språk, og ikke minst få gå på et anerkjent universitet.

Hva er en opptaksprøve?

Ved noen av våre universiteter må du ta en opptaksprøve for å få opptak. Hva er egentlig en opptaksprøve og hvorfor må du ta en?

Vi i Norge er vant med at karakterene fra videregående holder når vi søker på studier, og slik er det også ved flere universiteter i utlandet. Likevel velger noen universiteter å ha opptaksprøver. Dette gjelder ofte medisinuniversiteter som har mange søkere fra forskjellige land. For at man skal kunne stille så like krav som mulig, er en prøve den mest rettferdige måten å gjøre det på. Alle blir testet i de samme kunnskapene, uansett hva de har tatt på videregående. Slik sikrer man at alle har kunnskapene som trengs, da særlig innen biologi og kjemi.

Et spørsmål vi ofte får her i SONOR er hvorfor opptaksprøven inneholder biologi, når det ikke er obligatorisk i Norge. Vel – vi kan ikke svare på hvorfor det ikke er obligatorisk i Norge, men vi kan svare på hvorfor det er obligatorisk for studier i utlandet: medisin er biologi.

Biologi gir deg kunnskapene om hvordan kroppen fungerer, grunnleggende anatomi, kunnskap om DNA og celler. Dette er kunnskap som gir deg grunnstenene for å studere medisin på et så høyt nivå. I Norge er biologi en stor del av studiet på første året, men i utlandet er disse timene brukt til annen undervisning fordi de antar du har grunnkunnskapene som trengs. Det er derfor viktig at universitetene vet at du har kunnskaper i biologi før studiestart.

Har du ikke biologi, men tenker å ta en opptaksprøve til et medisinstudium, kan du enten melde deg opp til undervisning (med eller uten eksamen) ved en privatskole eller lese selvstendig.

Opptaksprøven består ofte av flervalgsoppgaver med fire svaralternativer til hvert spørsmål, hvor ett av alternativene er riktig. Det er viktig at du øver godt og forbereder deg på hvordan prøven er satt opp. Ta kontakt med en veileder for å få mer informasjon og eksempelprøve tilsendt.

Autorisasjon

Autorisasjon er en godkjennelse for å bruke en bestemt yrkestittel. En offentlig autorisasjon er en bekreftelse fra myndighetene (Statens Autorisasjonskontor) på at man oppfyller de formelle og faglige kravene til angjeldende yrkestittel og yrkesutøvelse. Autorisasjonen skal sikre at yrkesutøveren har de nødvendige kvalifikasjoner for yrket, og danner utgangspunkt for de rettigheter og plikter yrkesutøveren har i forhold til forsvarlig yrkesutøvelse. Med autorisasjon følger et selvstendig og personlig ansvar for å utføre sine arbeidsoppgaver forsvarlig, hvilket innebærer at det stilles krav om faglig og etisk høy standard hos den som er autorisert.

Noen yrker er lovregulerte – det innebærer at du må oppfylle noen minimumskrav før du får lov til å praktisere yrket og/eller benytte en bestemt yrkestittel. For å jobbe i et lovregulert yrke, må du ha autorisasjon fra godkjenningskontoret som har ansvar for yrket ditt. Er du usikker på om yrket du ønsker å utdanne deg til, kan du se om yrket ditt er på denne listen.

Noen yrker er harmonisert gjennom EUs yrkeskvalifikasjonsdirektiv. Det betyr at utdanningen for disse yrkene skal inneholde det samme, uansett hvor i EU/EØS du studerer det. Kort fortalt går direktivet ut på at man får autorisasjon i Norge hvis du har fått autorisasjon i et annet EU- eller EØS-land etter endte studier. Helsedirektoratet gir deg autorisasjon i Norge for lege og tannlege. Mattilsynet gir veterinærer autorisasjon. Noen av yrkesgruppene som er omfattet av yrkeskvalifikasjonsdirektivet er:

Det er veldig viktig at du er klar over at det er det regelverket som gjelder for godkjennelse av din utdanning, er det regelverket som gjelder den dagen du er ferdig med studiene dine, og ikke det regelverket som gjaldt da du startet studiet. Endres regelverket mens du studerer må du forholde deg til det.

Praksis, turnus og LIS

Vi ser det ofte er forvirring mellom begrepene praksis, turnus og LIS. Under kommer en liten forklaring på de forskjellige uttrykkene.

Praksis

Praksis er en obligatorisk del av studiet. Her skal du benytte dine teoretiske kunnskaper i virkeligheten. Du vil bli tett fulgt opp av en kvalifisert person innen det yrket du utdanner deg til. Hovedregelen er at du må ta praksis i det landet du studerer i, i og med det er en integrert del av studiet. Ofte starter praksis på fjerdeåret av studiene.

Turnus og LIS1

Tidligere måtte man ha turnus for å få autorisasjon i Norge, men dette gjelder ikke lenger. Nå får man autorisasjon etter endte studier, og begynner heller i Lege i spesialisering (LIS).

  • LIS1, den første delen av spesialiseringsløpet, er felles for alle leger. Den erstatter tidligere turnustjeneste.
  • For leger som spesialiserer seg innen kirurgiske og indremedisinske fag følger så LIS2.
    • Denne delen består av enten en kirurgisk eller en indremedisinsk kompetanseplattform. Etter dette går de videre til en unik LIS3for sin spesialitet. For eksempel vil en lege som spesialiserer seg innen hjertesykdommer først gå gjennom LIS1, så LIS2 for indremedisinske spesialiteter, og til slutt LIS3 for hjertesykdommer.
  • Alle andre spesialiteter går direkte fra LIS1 til LIS3.

OBS! Legg merke til at man i noen land må ha turnus for å få autorisasjon i landet man har studert. Man må da ta turnus før LIS1. Dette gjelder pr. 2020 følgende land i EU/EØS:

  • Danmark, Irland, Island, Italia, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Portugal, Sverige
  • Polen utsteder et sertifikat i henhold til yrkeskvalifikasjonsdirektivet som tydeliggjør at legene har fullført grunnutdanning i medisin i tråd med minstekravene i direktivet. Leger som er omfattet av denne ordningen behandles som legene som er utdannet i land med integrert praksis.

Tidligere var det loddtrekning om turnusplassene. Dette har helsemyndighetene gått bort fra, og man søker nå om LIS-plass med søknad og CV. Per mars 2022, finnes det 1119 LIS-stillinger som lyses ut per år – 544 på våren og 575 på høsten. Fra og med mars 2023, utvides dette med 31 stillinger, slik at det blir 1150 til sammen. På grunn av et begrenset antall plasser, er det viktig at du viser iver og villighet, gjennom å ha relevante sommerjobber i løpet av studiet, for at du skal ha størst mulighet for å skaffe deg LIS-plass.

Legg merke til at dersom du ikke får LIS-plass, har du fortsatt rett til å utøve ditt yrke som lege, men du har ikke rett til å kreve refusjon av staten. Mange velger å starte å arbeide innen helprivate legetjenester mens de venter på LIS-plass.

Vanlige spørsmål

Mange av studentene som har valgt Europa gjennom Sonor, har vært akkurat der du er nå – med massevis av spørsmål. Her er de vanligste spørsmålene våre rådgivere får om å studere i Europa. Husk at du alltid kan bestille en gratis studieguide for informasjon om å studere i Europa!

Det er oppstart i september ved alle universitetene. Riga Stradins University (RSU) har i tillegg studiestart i januar.

Fra 14 000 EUR for tannlege

Fra 9 900 EUR for medisin

Comenius University vurderer søkere basert på resultat på opptaksprøver der kunnskaper i Kjemi 1  og 2 og Biologi 1 og 2 testes.

Riga Stradins University og University of Nicosia ser på karakterer i aktuelle realfag fra videregående, og University of Nicosia krever også et visst snitt fra videregående. Les mer på sidene til universitetene for mer detaljert info om opptakskrav.

Å studere medisin eller tannlege i utlandet krever gode engelskkunnskaper. Universitetene krever gode kunnskaper i engelsk, og du vil kunne slippe engelsk-test ved 4 eller bedre i engelsk fra videregående ved flertallet av skolene. University of Nicosia krever 5 i engelsk for å gi fritak fra språktest.

 

Avtal gratis studieveiledning

med vår ekspert!

Hvis du ikke fant alle svarene du lette etter, eller hvis du har andre spørsmål, ikke nøl med å kontakte oss og bestille et gratis møte med ekspertene våre

Simran Kaur Rehal

simran@sonor.no

+47 973 16 030