Tilbake til Praktisk Informasjon

Akademisk referanse – anbefalingsbrev

Britiske universiteter krever at du legger ved en såkalt ”academic reference” til søknaden din – et anbefalingsbrev. Her kommer litt informasjon om hva dette er, og hvordan det skal skrives.

Hva er et anbefalingsbrev?

Et anbefalingsbrev skal vanligvis skrives av noen som kjenner deg som elev eller student. Han eller hun bør kjenne deg godt nok til å skrive om deg, og si noe om din egnethet for høyere utdanning. De fleste referansepersoner vil skrive om deg fra en lærer eller forelesers perspektiv. Eksempelvis om hvordan du jobber med skolearbeid, og hvordan du kommer overens med andre elever og lærere. Referansepersonen din trenger ikke å være en lærer eller foreleser, men dersom du studerer eller nylig har avsluttet videregående skole eller høyskole/universitet vil dette være forventet. Da bør du spørre kontaktlæreren din, rektor eller en passende lærer om å være referanseperson for deg. Når du har funnet ut hvem du skal spørre, er det lurt å gjøre dette med en gang. Lærere og forelesere er travle, og det å skrive et slikt brev kan oppfattes som mye arbeid. Dess tidligere du spør dem, dess bedre tid vil de ha på seg til å skrive et godt anbefalingsbrev.

Dersom du er en voksen student, og ikke har anledning til å skaffe et anbefalingsbrev fra en lærer eller foreleser, bør du spørre en ansvarlig persson som kjenner deg om å være referanseperson. Dette kan være en arbeidsgiver, karriererådgiver, en lærer fra et relevant kurs du nylig har tatt, eller en kollega fra jobb eller frivillig arbeid som har en høyere stilling eller større ansiennitet enn deg. Anbefalingsbrev fra familie, andre slektninger eller venner vil ikke bli akseptert.

Spørsmål underveis?

Ikke vær redd for å ta kontakt med en av våre studieveiledere, som har god erfaring med å gi råd om og lese anbefalingsbrev.

Når brevet er ferdig kan du sende det til oss, og vi vil da gå gjennom det, og legge det inn i søknaden din.

Praktiske tips om anbefalingsbrevet

Referansepersonen din må skrive anbefalingsbrevet ditt på engelsk. De fleste anbefalingsbrev vil inneholde følgende informasjon:

 • Referansepersonens mening om din egnethet for et spesielt yrke (for eksempel at du har vist et engasjement og en rolig natur som gjør deg egnet som sykepleier).
 • Karriereplanene dine, dersom du har det. Forsikre deg om at referansepersonen din vet om dine karriereønsker og eventuell jobberfaring du har tilegnet deg.
 • Informasjon om resultater og innsats i enkeltfag eller fagkomponenter: Dersom du for eksempel bare manglet ett poeng for å oppnå en bedre karakter, kan referansepersonen din framheve dette.
 • Alt som kan ha påvirket skolearbeidet ditt (for eksempel en langvarig sykdom).
 • Andre personlige forhold som kan ha påvirket, eller vil påvirke dine resultater i fremtiden.
 • Informasjon om spesielle behov du eventuelt måtte ha, som funksjonshemminger eller lærevansker, og hvordan du takler disse på skolen eller ved høyskolen/universitetet.
 • Ingen helseproblemer eller funksjonshemminger kan nevnes uten at du har gitt tillatelse til dette. Dersom det er noe du ønsker at universitetet eller colleget skal vite om når de vurderer søknaden din, bør dette stå i anbefalingsbrevet og ikke i motivasjonsbrevet, så diskuter dette med din referanseperson.

Å levere inn anbefalingsbrevet

Når du søker på skoler gjennom SONOR skal du sende anbefalingsbrevet til oss pr. mail (eventuelt på papir dersom du søker direkte til en skole og ikke gjennom UCAS). Vi vil da lese gjennom brevet, og legge det inn i UCAS-søknaden din. Det er plass til 4000 tegn (inkludert mellomrom) eller 47 linjer i anbefalingsbrevet som skal leggest inn i UCAS-søknaden. Uthevelser som fet, kursiv og understreking, eller særnorske tegn som æ, ø og å kan ikke brukes i anbefalingsbrevet. Dersom disse blir brukt, vil de bli fjernet fra teksten når brevet limes inn i søknaden og lagres. Husk å sende oss alle kontaktdetaljene til referansepersonen, slik at skolen(e) du søker på kan kontakte han eller hun dersom de ønsker det.

UCAS vil be deg om å skrive under på at all informasjonen i søknaden din er stemmer, og er så utfyllende og nøyaktig som mulig. De har rett til å slette søknader som viser seg å inneholde usannnferdig, villedende eller manglende informasjon. Du kan ikke skrive anbefalingsbrevet selv, og du må ikke redigere eller endre ordstillingen i brevet.

Vi anbefaler deg å sende denne guiden til denne personen i god tid før referansen skal leveres.

(Ekstern kilde: www.ucas.com)

Kontakt oss for gratis veiledning

Registrer deg her for gratis og uforpliktende veiledning.

Du har valgt:

Lukk

Registrer deg for gratis studieveiledning

Ved å registrer deg blir du tildelt en veileder som vil hjelpe deg kartlegge dine muligheter for videre studier i utlandet.
Din veileder er tilgjengelig for å svare på dine spørsmål gratis og uforpliktende.
 • Kontaktdetaljer

 • Postadresse

 • Hvor har du hørt om SONOR?

 • Karakterer

 • Hva vil du studere?

 • Studiestart

  Nyhetsbrev 1 til 2 ganger per måned hvor Mailchimp er databehandler. E-postadressen lagres i en egen database, deles ikke med andre og slettes når du sier opp abonnementet eller når den blir inaktiv.