‹ Tilbake til Praktisk Informasjon

Akademisk referanse

Som en del av søknaden din til britiske universiteter skal du ha en akademisk referanse. På mange måter kan dette oversettes til anbefalingsbrev. Men det er en viktig forskjell – referansen skal ha hovedfokus på hvordan du har vært som elev eller student.

Din akademiske referanse er en stor del av søknaden din. Dette er universitetenes mulighet til å forutse hvordan du vil være som student hos dem. Vil du være aktiv i time og komme godt forberedt? Under vil vi fortelle litt mer om hva en akademisk referanse er og hva den burde inneholde.

Hva er en akademisk referanse?

En akademisk referanse skal skrives av en som kjenner deg som elev eller student – altså må du spørre en lærer eller professor. Det er viktig at denne personen som skriver for deg har sett deg i en læringssituasjon, slik at de vet hvordan du er i klasserommet. Referansen skal si noe om din egnethet for høyere utdanning. Vanligvis vil din referanseperson si noe om hvordan du har jobbet med skolearbeid, om du arbeider bra i gruppe, kan reflektere og tenke kritisk, og om du kommer godt ens med andre. De aller fleste velger å spørre kontaktlæreren sin eller faglæreren hvis man søker på et relevant fag.

I UCAS kan man kun legge inn en akademisk referanse, så hvis du ber flere om referanse må du selv velge ut den du synes er best. Alternativt kan din veileder i SONOR gjøre det. Noen universiteter godtar også at de andre referansene sendes inn direkte til universitetet.

Du kan ikke skrive den akademiske referansen selv, og du kan ikke endre på setninger, skrivefeil eller ordlyden i teksten. Mener du noe er veldig feil i teksten, må du ta opp det direkte med den som har skrevet din akademiske referanse.

Jeg er voksen søker

Er det lenge siden du er ferdig med videregående eller studier på universitet, kan du be noen andre om å skrive referansen. Det er da vanlig å be nærmeste leder om å skrive for deg. Andre alternativer er arbeidsgiver, karriererådgiver, kollega fra jobb som har høyere stilling enn deg eller en foreleser fra videreutdanning. Legg merke til at venner, familie eller slektninger ikke vil bli akseptert.

Praktiske tips til referansen

Husk å spørre den du skal ha som referanse tidlig. Lærere og forelesere er ofte opptatte med å forberede undervisning, ha timer og rette prøver. Jo tidligere du spør, jo bedre er det. Da får de god tid til å sette seg ned til å skrive for deg. Husk at du ber de om en tjeneste og at du må ha forståelse for at du ber de om å gjøre en arbeidsoppgave de vanligvis ikke gjør.

Referansen kan være maksimalt 4000 tegn fordelt på 37 linjer. Dette er ca. en A4 side. Legg merke til at alle formateringer gjort i Word, ikke blir med når vi klipper teksten inn i UCAS, så unngå understreking, fet og kursiv skrift.

Referansen har tre deler/spørsmål som skal svares på: 

 1. «General statement about you school/college/centre» – Kort tekst om skolen, antall elever, studieprogram etc.
 2. «If applicable, enter any information about extenuating circumstances which may have impacted the applicant’s education and achievement.» – Denne delen må ikke svares på, men hvis søkeren har opplevd noe som har forsinket eller hindret deler av utdanningen så bør det skrives et kort referat fra dette.
 3. «Outline any other supportive information specific to the applicant and relevant to the course(s) applied for that you think universities/colleges should be aware of. » – Skriv gjerne litt om søkeren og hvordan du kjenner hen. Skriv også gjerne litt om hva slags type eleve hen er og hvilke ferdigheter som vil komme gode med i en akademisk kontekst.

Levere inn referansen

For at din referanse skal ha muligheten til å snakke fritt vil du ikke ha tilgang til referansen i søknadsportalen. Søker du selvstendig, altså at du ikke har linket til oss i UCAS, må du legge inn lærerens kontaktinformasjon slik at personen kan legge inn referansen direkte. Har du lenket deg til oss i UCAS, noe vi på det sterkeste anbefaler deg å gjøre, kan referansen sende den direkte til oss, så legger vi den inn i søknaden.

Det er ikke noe problem om referansen sender den til deg for at du skal sende den til oss.

Spørsmål?

Studieveilederne her i SONOR sitter klare til å hjelpe deg med den akademiske referansen. Hvis den personen du har spurt er usikker på hvordan en referanse skal skrives, send de til denne siden eller be de ta kontakt med veilederen din. Vi har lang erfaring med å lese igjennom akademiske referanser.

Om du ønsker kan du i tillegg til denne linken, sende teksten under til den personen du har bedt om å være referanse.

Kjære lærer

Takk for at du tar deg tid til å skrive akademisk referanse! Uansett om dette er din første referanse eller om du har skrevet mange før, ikke nøl med å ta kontakt for hjelp. Selv om SONOR i hovedsak hjelper søkere, hjelper vi gjerne deg om du trenger det. Be om kontaktinformasjonen vår fra eleven. Under kommer vi med litt praktiske tips.

 • Teksten skal være på engelsk. Vi hjelper deg med gjennomlesing om du ønsker.
 • Skriv teksten din i Word eller annet tekstbehandlingsprogram. Det er da lettest å se hvordan teksten blir som helhet.
 • Formateringer gjort i Word, ikke blir med når vi klipper teksten inn i UCAS, så unngå understreking, fet og kursiv
 • Unngå tegn som ikke er i det engelske alfabetet, slik som æ, ø og å.

Tips til hva referansen kan handle om:

 • I hvilke områder har eleven utmerket seg på skolen?
 • Hvordan forholder eleven seg til andre medelever?
 • Er hen sosial og trives i gruppearbeid eller er dette en person som jobber best alene?
 • Er eleven forberedt til timen? Er eleven aktiv i undervisningen?
 • Har eleven vist at hen kan tenke selvstendig og stille kritiske spørsmål?
 • Tror du at eleven er klar for å starte på universitetsstudier i utlandet?
 • Har du noen konkrete eksempler på ting eleven har gjort som har imponert deg?
 • Vet du hva karriereplanene til elven er og er eleven egnet til denne jobben?

Legg merke til at du ikke kan skrive om en elevs funksjonshemminger eller spesielle behov uten å ha avklart dette med den du skriver referanse for. Dette gjelder også spesielle situasjoner hjemme eller utenfor skolen som har påvirket skolearbeidet.

Vi som skal legge inn referansen i søknadsportalen setter stor pris på om du sender oss teksten som doc-fil eller lignende. På den måten kan vi klippe og lime teksten inn i portalen. Send også gjerne en PDF-versjon på skolens papir (med logo på toppen) om du har anledning til det. Denne kan du sende til oss som scan.

Tusen takk for hjelpen! Vi setter stor pris på at du gjør dette for eleven. Har du spørsmål, be eleven om vår kontaktinformasjon så svarer vi på spørsmål du har.

Referanse til mastergrad

Mange av tipsene som er gitt for de som søker bachelorgrad gjelder også for master, men det er forventet at dine referanseperson kan si mer om hvordan du har vært som student på universitetsnivå. Ting som blant annet kan trekkes frem er:

 • Kvalitet på innlevert akademiske tekster
 • Tanker om bacheloroppgaven, tema, innhold og kvalitet
 • Studentens interesse for fagområdet
 • Engasjement i undervisningen
 • Din vurdering av students evne til å starte på en mastergrad

Spørsmål? Ta kontakt med en veileder i SONOR idag – vi hjelper deg helt gratis og uforpliktende.

Andre gode tips

Vi har laget en liste med andre nyttige ressurser for deg når du skal kontakte en lærer om akademisk referanse:

Registrer deg for gratis studieveiledning