‹ Tilbake til Praktisk Informasjon

Guide til UCAS-utfylling

Skal du søke studier i Storbritannia? I Storbritannia bruker de et søknadssystem som heter UCAS. Gjennom UCAS søker du på opptil fem studier på opptil fem studiesteder, altså til sammen fem alternativer. Universitetene behandler søknaden din individuelt. Det betyr at du vil bli vurdert likt for alle søknadene og du vil få et svar fra alle universitetene du søker på.

Mange synes dette er en vanskelig søknadsprosess og er usikre på hvordan nettsøknaden skal fylles ut, samt hva som skal legges ved. SONOR er et offisielt UCAS-senter, og hjelper deg med søknaden din slik at du kan være trygg på at du har gjort alt på riktig måte.

Når du skal søke om opptak til et britisk universitet, oppretter du en søknad i UCAS ved å bruke SONORs buzzword Sonor2024. Din studieveileder får da tilgang til nettsøknaden din og kan hjelpe deg underveis med utfyllingen. Når alt er klart i søknaden din legger vi inn anbefalingsbrevet for deg, dobbeltsjekker at du har fylt ut alt på riktig måte og sender søknaden din til UCAS. UCAS sender så søknaden din til alle universitetene du skal søke på.

Nedenfor kommer det en steg for steg-guide på hvordan du fyller ut søknaden din i UCAS. Det koster £27.50 å sende søknaden din til UCAS.

Kom i gang

Du starter søknaden med å lage en bruker i UCAS. Klikk her og klikk deretter på «Create account» under det året du ønsker å søke. Trykk på Undergraduate – 2024 entry. Du blir nå sendt videre til en side hvor du skal fylle ut følgende informasjon:

 • Epostadresse
 • Fornavn slik det står i passet
 • Etternavn slik det står i passet
 • Passord til brukeren din
 • Gjenta passordet

Passordet skal være mellom 8 og 30 tegn langt, ha både store og små bokstaver. Minst et tall og et spesialtegn. Klikk av for at du har forstått «terms and conditions».

Du får nå tilsendt en epost med en kode i adressen du oppga. Legg merke til at koden går ut etter fem minutter, og hvis du bruker lenger tid enn det må du be om en ny kode.

Sett opp profilen din

Når du har fylt inn koden, starter selve oppsettet av kontoen din. Denne delen består av fire steg. Klikk på «ready» for å starte.

Steg 1: Velg året du ønsker å starte studiene dine.

Steg 2: Velg nivå for studiene dine. Er dette din første grad etter videregående velger du «undergraduate» – du kan da søke på bachelorgrader og integrerte mastergrader. Har du allerede en grad og skal søke master eller doktorgrad, velger du «postgraduate». Klikk «next».

Steg 3: Velg hvor du bor. Bor du i Norge velger du dette ved å søke opp «Norway» i rullegardinmenyen. Klikk «next».

Steg 4: her skal du velge hvilken informasjon du ønsker å motta fra UCAS og universitetene. Du velger selv hva du ønsker. Videre skal du fylle inn telefonnummer. For norske telefonnummer er landkoden +47. Du velger også et fagområde du er interessert i fra rullegardinmenyen. Klikk ja eller nei for om du fortsatt går på videregående skole. Velger du ja, kan du søke etter din videregående skole. Dukker den ikke opp klikker du av for «Can’t find your school?». Husk å la skolenavnet stå i søknadsboksen. Klikk på «create account».

Dashboard

Du er nå på ditt Dashboard. Du har her oversikt alt som skjer i UCAS-portalen, med blant annet søknadsfrister, dokumentfrister, tips til akademisk referanse osv. For å starte på søknaden din klikker du på «start» under «your applications».

Velg «undergraduate» for bachelorgrader og integrerte mastergrader. Velg «yes» på spørsmålet om «are you applying from a school, college, or centre» og klikk «continue». På neste side skriver du inn Sonor2024 under «buzzword». Du får da spørsmål om du da vil linke søknaden din til SONOR. Klikk «yes»- Når du er linket til oss, kan vi hjelpe deg med søknaden din, se hvor langt du har kommet og hjelpe deg om du sitter fast i en del. Vi legger også inn din akademiske referanse i søknaden din.

Om du allerede har startet i UCAS uten å legge inn buzzword så kan dette fikses i ettertid. Du gjør det ved å gå inn på søknaden din, trykke på  «link to a School, College or Centre» de tre prikkene som er under «application status». Klikk yes og continue og fyll inn Sonor2024 der det står buzzword. Der kommer det opp et spørsmål om du vil linke deg til SONOR. Trykk ja der.

Neste side er en statusside hvor du kan se hvor langt du har kommet i søknaden din. Du kan fylle ut de forskjellige delene i søknaden i den rekkefølgen du ønsker. For hver del som er fullført vil statusen din endre seg. Under finner du informasjon om hvordan du fyller ut hver enkelt del.

Your choices

Her skal du legge inn dine valg for utdanning du ønsker å søke på. Klikk på «Add choice» for å starte. En ny boks vil hoppe opp på skjermen hvor du finner grad ved å fylle ut følgende:

 • Universitet. Start å skrive inn navnet og du vil få alternativer som matcher navnet du skriver inn. Velg det universitetet du ønsker å studere på.
 • Course. Skriv inn navnet på graden du ønsker å søke på og velg fra listen som dukker opp.
 • Location. Velg fra listen hvor du ønsker å studere (OBS! ofte er det kun et alternativ på listen)
 • Start date. Velg når du ønsker å starte studiene dine.
 • Further details. Denne delen kan du la stå tom.
 • Point of entry. Her velger du «1st year» eller lar boksen stå tom. Har du høyrere, relevant utdanning fra tidligere og ønsker å starte på et høyere år kan du velge dette her. Merk at foundation year ikke er støttet av Lånekassen, så ikke velg dette. Ta kontakt med din veileder for mer informasjon.
 • Velg om du skal bo hjemme mens du studerer. Svaret for de fleste her er «no».

Klikk «save».

Du kan gjenta dette steget til du har fylt ut alle fem alternativene, men du kan også velge å fylle ut færre enn fem alternativer. Når du er ferdig med valgene dine klikker du på «confirm choices»

Personal details

Klikk på “start this section” for å gå videre.

 • Title. Her velger du den tittelen som passer deg best. For de fleste er dette «Mr.» (mann), «Ms.» eller «Mx» for den som ikke ønsker å definere tittel fra kjønn. Ikke velg en tittel på tull, det gir dårlig inntrykk.
 • First name. Denne delen skal allerede være fylt inn fra registreringen. Er det noe som er feil kan du rette dette her. Husk å dobbeltsjekke at navnet ditt er skrevet lik som i passet.
 • Last name. Denne delen skal allerede være fylt inn fra registreringen. Er det noe som er feil kan du rette dette her. Husk å dobbeltsjekke at navnet ditt er skrevet lik som i passet.
 • Previous names. Har du skiftet navn, oppgir du det her.
 • Preferred names. Ønsker du kun å bruke et av fornavnene dine eller har et navn du foretrekker å bruke over navnet som står i passet, kan du fylle det inn her.
 • Date of birth. Her fyller du inn fødselsdato slik det står i passet i DD MM ÅÅÅÅ.
 • Gender. Her velger du det kjønnet som stemmer med det oppgitt i passet. Du velger «male» for mann eller «female» for kvinne.

Når alle delene er fylt ut, klikker du av i boksen for «mark this section as complete».

Contact and residency details

Klikk på “start this section” for å gå videre.

 • Contact telephone number. Her fyller du inn telefonnummeret ditt med landkode (for Norge er det 0047).
 • Other telephone number. Denne kan du la stå tom om du ikke har flere nummer du ønsker å fylle inn.
 • Email address. Denne skal alt være fylt ut og kan ikke endres
 • Postal address. Her velger du «Non-UK address». Fyll ut gateadresse, postnummer og sted «adress line». Velg land adressen er.

Nominated access. Her skal du velge «yes» og skrive inn SONOR og navnet til din veileder. Da kan din veileder kontakte UCAS på dine vegne om det skulle være nødvendig.

Residency details. Her svarer du ja eller nei på om adressen du oppga over er den samme som adressen du har som bosetedsadresse. Velger du nei, må du legge inn bostedsadressen på samme måte som over. Velger du ja, må du velge i hvilket område du normalt bor. For de fleste er det «Norway». Under «Residential category» velger du «other». Bor du i Storbritannia? Ta kontakt med veileder for riktig svar for deg.

Når alle delene er fylt ut, klikker du av i boksen for «mark this section as complete». Klikk på “Save this section” for å gå videre.

Nationality details

Klikk på “start this section” for å gå videre. Her er det viktig at du har passet ditt lett tilgjengelig.

 • Fødeland. Her fyller du inn landet du er født i.
 • Ankomstdato i Storbritannia. Her fyller du ut planlagt innreisedato til Storbritannia. Denne datoen kan være omtrentlig. Er du usikker velger du 1. august det året studiet ditt starter.
 • Her fyller du inn ditt statsborgerskap.
 • Dobbelt statsborgerskap. Har du mer enn et statsborgerskap fyller du det ut her.
 • På spørsmålet om du trenger visum for å studere i Storbritannia velger du ja.
 • Har du tidligere studert i Storbritannia og hatt visum? Velg ja eller nei.
 • Har du pass? Har du et gyldig pass, velger du ja.
 • Passport number. Fyll inn koden som står øverst til høyre i passet ditt her.
 • Valid from. Fyll inn datoen passet ditt ble utstedt.
 • Fyll inn datoen passet ditt er gyldig til.
 • Place of issue. Fyll inn navnet på det stedet som har utstedt passet ditt.

Når alle delene er fylt ut, klikker du av i boksen for «mark this section as complete». Klikk på “Save this section” for å gå videre.

Supporting information

Klikk på “start this section” for å gå videre.

Her skal du svare på tre spørsmål. Husk at Norge er en del av EØS (EEA på engelsk) når du svarer på de to første.

På første spørsmål skal du svare på om du noen gang har bodd eller arbeidet i EU, EØS (EEA) eller Sveits.

Andre spørsmål spør om du har en forelder, ste-forelder, ektefelle eller samboer som er statsborger i et EU-land, EØS(EEA)-land eller i Sveits.

Hvis du har en funksjonshemming som vil påvirke skolearbeidet ditt eller som gjør at du trenger ekstra tilrettelegging kan du velge det fra rullegardinlisten på spørsmål tre. Velg det som er mest riktig for deg. Du kan velge å gi universitetene mer informasjon i boksen under. Det vil ikke påvirke dine muligheter for opptak i negativ retning om du oppgir en funksjonshemming her.

Når alle delene er fylt ut, klikker du av i boksen for «mark this section as complete». Klikk på “Save this section” for å gå videre.

English language skills

Klikk på “start this section” for å gå videre.

Hvis du har engelsk som morsmål eller som hovedspråk, svarer du ja på spørsmålet her. Alle andre svarer nei.

Hvis du har tatt en TOEFL eller IELTS, fyller du inn testnummeret ditt her. Alle andre lar disse boksene stå tomme.

Når alle delene er fylt ut, klikker du av i boksen for «mark this section as complete». Klikk på “Save this section” for å gå videre.

Finance and funding

Klikk på “start this section” for å gå videre.

I denne delen skal du svare på hvordan du skal finansiere studiene dine. Skal du søke støtte fra Lånekassen, velger du «other source» fra rullegardinmenyen.

Når alle delene er fylt ut, klikker du av i boksen for «mark this section as complete». Klikk på “Save this section” for å gå videre.

Education

Klikk på “start this section” for å gå videre.

Klikk på det grå feltet for å legge til utdanning. Skriv inn navnet på din videregående skole. Dukker skolen din ikke opp, fyller du inn navnet på skolen din på norsk. F.eks. «Ulsrud videregående skole» og klikk «add». La «exam centre number» stå tomt.

 • Start date. Her fyller du inn måned og år du startet på din videregående utdanning.
 • End date. Her fyller du inn måned og år du avslutter din videregående utdanning.
  • Er du ikke ferdig på vgs fyller du inn det som blir riktig for deg
  • Tar du opp fag eller tatt opp fag, fyller du ut den måneden og året du tok din siste eksamen som er på vitnemålet.
  • Har du gått på flere vgs skal alle fagene legges inn på den skolen som har utstedt vitnemål til deg.
 • Type of study. Her velger du “full time»

På spørsmålet om «Do you, or will you, have any qualifications from this centre?” svarer du ja. Klikk “save”

Klikk på «add qualification» i den boksen som nå ligger der med skolens navn. Vanligvis får du da to alternativer: IB Diplom eller Vitnemål. Velg den som blir riktig for deg. Har du gått på annen skoletype i Norge kan du søke opp det i boksen under. Denne guiden gir deg instruksjoner for hvordan du skal fylle ut med norsk vitnemål – ta kontakt med veileder for hjelp til å fylle inn andre kvalifikasjoner.

Klikk på «Vitnemal». Fyll inn datoen du har fullført eller kommer til å fullføre utdanningen din. For de feste er det i juni, men har du tatt opp fag som har blitt lagt inn på vitnemålet senere er det den måneden for siste eksamen som gjelder. Er du ferdig med alle fagene dine fyller du ut ditt rene karaktersnitt i boksen «grade». Da skal ikke tilleggspoeng være med.

Du skal nå fylle ut module/unit. Dette er fagene du har på vitnemålet ditt. Du fyller ut med tidspunktet du ble ferdig med faget. Du fyller inn «result» med den norske karakteren din. Har du hatt eksamen i faget skal dette legges inn som egen karakter og ikke slås sammen.

For fag du ikke er ferdig med eller tar opp, legger du inn fagnavnet, datoen for du blir ferdig og lar resultatboksen stå tom.

Legg til nytt fag ved å trykke «add another module».

Eksempel på fagnavn på engelsk:

 • English
 • English – exam written/oral
 • German/French/Spanish
 • Geography
 • History
 • Physical Education
 • Mathematics 1P/2P/1T
 • Natural Science
 • Norwegian as 1st language, written
 • Second-schoce form of Norwegian, written
 • Norwegian, oral
 • Religion and ethics

Flere fagnavn på engelsk finner du ved å søke opp fagkoden her.

Har du tatt utdanning på universitet eller høyskole, kan du legge det til her ved å legge til enda en utdanning. Fyll ut slik at det blir riktig for deg.

Unique Learner Number (ULN). Denne delen kan du la stå blank.

Under spørsmålet “Please state the highest level of qualification you expect to have before you start your course?” velger du “below honours degree level qualifications”. Har du høyere utdanning fra tidligere? Ta kontakt med veileder for mer informasjon.

Når alle delene er fylt ut, klikker du av i boksen for «mark this section as complete». Klikk på “Save this section” for å gå videre.

Employment

Klikk på “start this section” for å gå videre.

Klikk på det grå feltet for å legge til arbeidserfaring.

 • Company/organisation name. Her fyller du inn navnet på bedriften du jobbet/jobber for
 • Role title. Her fyller du inn navnet på stillingen din på engelsk.
 • Company/organisation adress. Fyll inn adressen til arbeidsstedet.
 • Start date. Her fyller du inn når du startet å jobbe der med måned og år.
 • Finish date. Denne kan du la stå tom om du fortsatt jobber der eller skrive inn måned og år du avsluttet eller planlegger å avslutte stillingen din.
 • Kryss av for om det var fulltidsstilling eller deltidsstilling.

Har du flere stillinger du ønsker å legge inn gjentar du steget over.

Har du ingen arbeidserfaring du ønsker å liste opp, kan du hoppe over steget over. Når alle delene er fylt ut, klikker du av i boksen for «mark this section as complete». Klikk på “Save this section” for å gå videre.

Personal statement

Klikk på “start this section” for å gå videre.

Her skal du skrive en tekst om din bakgrunn og din motivasjon for å søke på studier. Vi har en egen guide på norsk som forklarerer videre om hva du skal tenke på når du skriver teksten din. Du finner den her. Be gjerne din veileder om å lese igjennom teksten før du sender den inn. Vi anbefaler at du skriver teksten i et tekstbehandlingsprogram, slik som Word, for best mulig oversikt over teksten din.

Du kan lagre teksten din som kladd ved å trykke på «save draft». Trykk på «save & preview» når du er ferdig. Er du fornøyd, klikker du av i boksen for «mark this section as complete». Klikk på “Save this section” for å gå videre.

Dokumenter som skal sendes til SONOR

Når alle delene over er fylt ut, er søknaden ferdig. Det er likevel noen ting du nå skal sende til oss i SONOR før du kan betale og sende inn søknaden din:

Mer informasjon om hvordan du fyller ut i UCAS finner du også på vår YouTube-kanal: