‹ Tilbake til Praktisk Informasjon

Spørsmål og svar – USA

Når på året er det oppstart i USA?

Hovedoppstarten er som i Norge på høsten, august-september, men for de aller fleste grader er det også mulig å starte i januar/februar.  Noen skoler er såkalte «quarter schools,» og organiserer skoleåret i fire «quarters» i stedet for den vanlige semesterinndelingen. Da kan man starte på vinteren (vanligvis januar), våren,(april/mai), sommeren (juni/juli) og høsten (august/september).

————————————————————————————————————————————————————-

Hvordan kan jeg finne ut hvilke skoler i USA som passer for meg, og som jeg kan komme inn på?

Tenk først gjennom hva du ser etter når du skal velge universitet, for eksempel:  Hva ønsker du å studere? Vil du studere i en stor eller liten by? Ved et stort eller lite universitet? Ta så kontakt med oss i SONOR, og fortell hvor og hva du ønsker å studere, og hvilket snitt du har fra tidligere studier. Da kan vi hjelpe deg med å finne fram til aktuelle alternativ som passer iht dine forutsetninger og ønsker. Kontakt oss her.

————————————————————————————————————————————————————-

Trenger jeg å ta en engelsktest for å studere i USA?

Hovedregelen for dette er at er at alle SONOR-studenter som har karakter fire eller bedre i engelsk fra videregående skole, slipper å ta en engelsktest dersom de skal ta en bachelorgrad eller studere fag på bachelornivå ved SONORs samarbeidsuniversiteter i USA. For studenter som har under fire i engelsk, så vil en språktest stort sett være påkrevd. Det kan finnes enkelte unntak, så sjekk dette med din studieveileder. Alle studenter som skal ta en mastergrad må som regel regne med å ta en engelsktest med mindre de alt har  tatt et år med høyere utdanning i et engelsktalende land.

————————————————————————————————————————————————————-

Er det veldig dyrt å studere i USA?

Hva du må betale for å studere i USA kan variere; noen skoler er veldig dyre, mens andre er relativt rimelige. Vi i SONOR jobber hele tiden for å finne samarbeidsskoler som det er mulig å få råd til ved hjelp av støtten fra Lånekassen, og samarbeider både med skoler som er ganske rimelige i utgangspunktet, og skoler som gir store stipend til norske søkere. Les mer om årlige studiekostnader og mulige stipend ved våre skoler i USA her.

————————————————————————————————————————————————————-

Hva er forskjellen på private og offentlige universiteter?

Offentlige universiteter er finansiert av delstaten, og har gjerne lavere skolepenger enn private. Samtidig kan private skoler være mer fleksible, blant annet når det gjelder stipendordninger, så det er ikke nødvendigvis slik at private skoler alltid er dyrere enn offentlige.

For deg som søker har det sannsynligvis lite å si om universitetet er privat eller offentlig, så lenge tilbudet til skolen passer deg, og du har råd til å gå der.

————————————————————————————————————————————————————-

Kan jeg jobbe ved siden av studiene i USA?

Det er mulig å jobbe på campus og i visse universitetsrelaterte jobber, men kun inntil 20 timer i uken. Det fins også muligheter for å jobbe i løpet studiet via noe som kallest CPT (Curriculum Practical Training), eventuelle internships kommer for eksempel under denne kategorien. Jobbing utover dette, med noen få unntak, er ikke tillatt, og du kan sette oppholdstillatelsen din på spill ved å jobbe ulovlig. Etter endte studier fins det muligheter for å jobbe inntil et år som en del av OPT (Optional Practical Training). OPT kan også være en mulighet ved siden av studiene.

————————————————————————————————————————————————————-

Hva er et «community college»?

Dette er toårige skoler som hovedsaklig tilbyr en «associate degree.»  Disse skolene har vanligvis relativt lave skolepenger, og ingen spesielle karakterkrav med tanke på opptak til sine associate degrees.

————————————————————————————————————————————————————-

Hva er en «associate degree»?

Dette er en toårig grad som kan føre til en yrkeskvalifikasjon eller videre inn i en bachelorgrad. For deg som norsk student er det mest aktuelt å ta en associate degree som et ledd i et studieløp som fører frem mot bachelorgrad, og dette er det mulig å gjøre ved våre samarbeidsskoler Santa Monica College Foothill and De Anza Community College og Green River College. Man kan ta en associate degree for å spare penger, siden de ofte er relativt rimelige, for å øke sjansen til å komme inn på en skole man kanskje ikke kommer direkte inn på etter videregående, eller om man generelt har et relativt lavt snitt.

————————————————————————————————————————————————————-

Hva er «general education requirements»?

Dette er et krav om generelle fag i bachelorgraden man må oppfylle, på samme måte som en grad består av «major requirements,» et krav om å ta så og så mange studiepoeng innenfor sin/sine major(s) (se eget spørsmål/svar om major og minor.) I USA er man opptatt av at studenter skal få en bred utdannelse, og derfor er bachelorgraden lagt opp slik at man skal være innom flere ulike studieområder i tillegg til det man velger som spesialisering (major/minor). De to første årene av en fireårig amerikansk bachelorgrad består vanligvis av mange ulike obligatoriske fag man må ta for å innfri «general education requirements,» i tillegg til introduksjonsfag relatert til majoren. Disse obligatoriske fagene kan være innenfor studieområder som matematikk, engelsk, samfunnsvitenskap, humaniora, kunst, realfag, språk og så videre.

————————————————————————————————————————————————————-

Hva er «major» og «minor»?

«Major» er en spesialisering du kan velge som ditt hovedfokus i en amerikansk bachelorgrad, mens «minor» er en mindre emnegruppe; en måte å få inkludert flere studieområder i graden din om du ønsker det. Det går også an å ta to «majors,» såkalt «double major.» Amerikanske bachelorgrader har en annerledes oppbygning enn den norske, og de har ganske få og generelle grader (Bachelor of Science, Bachelor of Arts og Bachelor of Business Administration er de vanligste), så ditt valg av «major» blir derfor bestemmende for fokuset i graden din. Utover fag relatert til «major» og «minor» må du også ta en del generelle emner, og dette er hovedsakelig de første to årene av graden, freshman og sophomore. De to siste årene, junior og senior, har du mest fokus på «major» og eventuell «minor.» Les mer om hva som kjennetegner den amerikanske graden her.

————————————————————————————————————————————————————-

Hvordan kan jeg ta bachelor i USA på tre år?

SONOR samarbeider med flere universiteter og colleges som legger til rette for fritak for et fullt studieår basert på tidligere utdanning. Les mer om dette her.

————————————————————————————————————————————————————-

Støtter Lånekassen førsteåret/freshman year av en bachelorgrad i USA?

Ja, fra studieåret 2015/2016 innvilget Lånekassen støtte til alle fire årene av en bachelorgrad, også førsteåret som de tidligere ikke hadde støttet.

————————————————————————————————————————————————————-

Hva er et «liberal arts college»?

Skoler som kaller seg «liberal arts colleges» legger vanligvis vekt på studier på lavere nivå (bachelor), og på fag innenfor «liberal arts»-tradisjonen; fag innenfor humaniora, samfunnsvitenskap og realfag. Fokuset er ikke på yrkesutdanning, så en skole med, for eksempel, ingeniørutdannelse vil vanligvis ikke definere seg som «liberal arts college.» Trekk ved liberal arts colleges er blant annet at de fokuserer på studentdeltakelse, god kontakt mellom studenter og forelesere, og et større fokus på forelesere som jobber 100 % med undervisning. Fokuset på forskning blir da mindre ved slike skoler.