‹ Tilbake til Praktisk Informasjon

Studentvisum – USA

VIKTIG MELDING TIL SØKERE AV STUDENTVISUM TIL USA FOR 2024

Ambassaden hadde frem til 31 desember 2023 bestemt at noen studenter slipper å møte fysisk på ambassaden for intervju til studentvisum. Mer informasjon om dette finner du her. Dette gjelder ikke lenger. Oppdatert informasjon vil komme på ambassadens nettsider. Vi oppfordrer alle som skal søke visum til USA om å følge status på ambassadens egne nettsider. 

Legg merke til at denne informasjonen blir regelmessig oppdatert av amerikanske myndigheter og du selv er ansvarlig for å undersøke at informasjonen er riktig. Du finner oppdatert informasjon på ambassadens hjemmesider.

Hvis du skal studere i USA, må du søke om et studentvisum. Dette må du gjøre før du drar – det er ikke mulig å reise til USA på et turistvisum først og så søke om studentvisum når du har kommet frem. Med svært få unntak må alle som søker om studentvisum møte opp i egen person på den amerikanske ambassaden i Oslo for et intervju.

Hvordan søker jeg visum til USA?

Du søker om et F-visum når du er tatt opp på en gradsutdanning i USA (bachelor, master og doktorgrad), samt semester- eller årsstudium der du ikke er knyttet til noe universitet hjemme. Du må også i de fleste tilfeller dokumentere at du har penger til å studere ved aktuelt universitet. Du bør også ha bestemt deg for å starte på studiet før du søker på visum.

Visumet du skal søke om til deg selv heter F1, og dersom du skal reise sammen med partner og/eller barn som du skal forsørge under oppholdet søker du om F2-visum til dem. Du søker visum med dokumentet SEVIS I-20. Hvis du er tatt opp som utvekslingsstudent eller har Fulbright-stipend, skal du søke om J1-visum, og da søker du visum med skjemaet DS-2019.

Hva er et SEVIS I-20-skjema?

SEVIS I-20 er et dokument som viser at du har fått opptak ved en skole i USA. Dette sendes fra skolen i papirformat når du har bekreftet plassen din (i mange tilfeller må du også kunne dokumentere at du har råd til studiet), og skal signeres og tas med på visumintervjuet på den amerikanske ambassaden i Oslo. Informasjonen du finner i dette skjemaet er også nødvendig for å kunne bestille time ved ambassaden. Husk at SEVIS I-20 må tas med i papirformat på ambassaden, at det må være signert av skolen og deg selv, og at du også må huske å legge dette dokumentet i håndbagasjen når du reiser inn i USA.

Hva er et DS-2019-skjema?

DS-2019 er et dokument som viser at du har fått opptak ved en skole i USA som utvekslingsstudent eller Fulbright-stipendiat. Du som skal reise på utveksling organisert av hjemmeuniversitetet ditt trenger et slikt dokument. (Merk: Skal du på et uavhengig opphold på et semester/år, uten tilknytning til noe universitet hjemme, trenger du et SEVIS I-20-skjema.) DS-2019 sendes fra skolen i papirformat når du har bekreftet plassen din, og skal signeres og tas med på visumintervjuet på den amerikanske ambassaden i Oslo. Informasjonen du finner i dette skjemaet er også nødvendig for å kunne bestille time ved ambassaden. Husk at DS-2019 må tas med i papirformat på ambassaden, at det må være signert av skolen og deg selv, og at du også må huske å legge dette dokumentet i håndbagasjen når du reiser inn i USA.

Før du kan bestille time for visumintervjuet må du gjennomføre flere steg som er beskrevet i detalj her for søkere med I-20, og her for søkere med DS-2019. Følg aktuell liste nøye når du går i gang med forberedelser til visumintervjuet!

Hvordan forbereder jeg meg til visumintervjuet?

Når timen er bestilt er det på tide å få oversikt over hva du trenger på selve intervjuet. Du finner en liste her for søkere med I-20, og her for søkere med DS-2019. Det er veldig viktig at du har med alt på denne listen. Det er ikke mulig å sende inn noe på forhånd.

Merk at du skal betale flere avgifter (kostnadene er korrekt pr juli 2023):

  • Søknadsavgiften $185 : Denne må betales for at du skal kunne avtale visuminterjvu. Les mer her.
  • SEVIS $350: Denne må betales i forkant av visumintervjuet. Mer informasjon finner du her.
  • Visa reciprocity fee $434: Gjelder deg som skal være i USA i 16 måneder eller lenger. Denne betales kun etter at alle andre dokumenter er godkjent, og må betales på ambassaden. Les mer her.

Selve søknadsavgiften, og SEVIS-avgiften. Disse må begge betales i god tid før visumtimen, og du må som du ser ta med kvitteringer for disse på intervjuet.

Vær klar over at det er avgrensede muligheter for oppbevaring på ambassaden, så pass på at du ikke har med deg noe du ikke kan legge fra deg på ambassaden. Her finner du en oversikt over hva du kan og ikke kan legge fra deg før du går inn til intervjuet.

Hva skjer etter intervjuet?

Den ansatte som intervjuer deg bestemmer vanligvis om du får utstedt visum eller ikke mot slutten av intervjuet. Siden det kan ta inntil to uker å få tilbake passet med visum bør du regne inn dette i tidsplanen din. Husk at ambassaden beholder passet ditt, og sender deg dette tilbake når visumsøknaden er behandlet.  Planlegg med andre ord ikke en utenlandsreise som krever pass i de to påfølgende ukene etter intervjuet. For ikke-nordiske søknader kan det ta flere uker eller måneder å utstede visumet. I hastetilfeller er det mulig å bestille levering av pass og visum over natten.

Kan reise bestilles før visumet er i boks?

Ambassaden anbefaler på det sterkeste at ingen søkere bestiller reiser som de ikke kan avbestille før de faktisk har mottatt visumet sitt. Merk: Hvis du søker om visum mer enn 120 dager før registreringsdatoen som står på I-20, vil ambassaden vente med søknaden din til de er i stand til å utstede visumet.

Når kan jeg reise til USA?

Du kan reise inn i landet når det er 30 eller færre dager til studiestart. Når du reiser til USA på et studentvisum har du vanligvis opphold så lenge du er student ved studiestedet. En student som har fullført studiene og eventuell godkjent praksis, tillates 60 ekstra dager for å forberede seg på å reise ut av USA eller overføre til en annen skole. Selv om visumet ditt utgått mens du er i USA, kan du altså fortsette å oppholde deg lovlig i landet så lenge du er fulltidsstudent. Hvis du reiser ut av USA med et utgått visum vil du imidlertid måtte skaffe deg et nytt visum før du kan returnere til USA og fortsette studiene dine. Et studentvisum kan ikke fornyes eller utstedes på nytt i USA; det må gjøres på en ambassade eller et konsulat i utlandet.

Hva gjør jeg om det haster med å få studentvisum til USA?

Ambassaden kan behandle hastesaker hvis nødvendig, men merk at det er strenge krav til hva som utgjør en hastesak. Har du spørsmål om en hastesak, sjekk ut følgende informasjon. Ved generelle spørsmål til søknaden din kan du kontakte ambassaden her.

Husk: Din studieveileder i SONOR kan også svare på spørsmål om visumsøknad til USA, og vi anbefaler at du tar en prat med din veileder før du går i gang med søknaden.

Registrer deg for gratis studieveiledning