‹ Tilbake til Praktisk Informasjon

3 årig bachelor i USA

Har du tenkt på å studere i USA og hørt at en bachelorgrad egentlig er fire år? Visste du at det er mulig å studere graden på kortere tid? Flere av SONORs samarbeidsuniversiteter i USA kan legge til rette for at du kan fullføre bachelorgraden din på tre år ved å gi deg transfer credits. Vi i SONOR hjelper deg med å finne ut hvordan.

Mange nåværende studenter i USA og tidligere studenter som har studert der omtaler denne muligheten som fritak av førsteårsfag, eller fritak for freshman year-fag. Dette er også en omtale som også brukes av noen offentlige institusjoner i Norge. Dette gir dere som søker en forventing om at dere skal slippe hele første året av studiet, selv om dette ikke er helt riktig. Under skal vi forsøke å hjelpe deg får en bedre oversikt over hva du kan få fritak for.

Fritak for studiepoeng og transfer credits

Når et universitet vurderer deg for fritak for fag så betyr dette at de gir deg fritak for et sett med studiepoeng, eller college credits, basert på din faglige bakgrunn. Hvor mye fritak du får avhenger ofte av dine fag og dine karakterer. Fritak for fag er gitt fordi du får transfer credits, altså overførte studiepoeng.

Det som er felles for fritakene er at de kan gjelde fag på ulikt nivå i bachelorgraden din. Det kan betyr at du kan få fritak for noen førsteårsfag, noen andreårsfag, og kanskje noen valgfag. Hva som gjelder for deg er avhengig av fag og karakterer, og hvilken major du har valgt. Det er fordi det kan være spesielle fagkrav i majoren, slik at du kan måtte ta obligatoriske introduksjonsfag på freshmannivå.

Hvordan vil universiteter vurdere deg for fritak?

Generelt sett vil universiteter gjøre vurdering av hvilke fag på du får fritak på to måter, enten internt på universitetet eller eksternt gjennom et firma som spesialiserer seg på dette. Hvilke universiteter som velger hva, er avhengig av intern kompetanse. Uavhengig av vurderingsform vil vurderingen stort sett bli gitt etter prinsippene under:

Blokk-vurdering

Et alternativ universitetet bruker er å vurdere deg ut fra fullført kvalifikasjon, og gi deg fritak for fag for dette. Dette kalles blokk-vurdering fordi de vurderer deg for fritak basert på om du har fullført en kvalifikasjon eller ikke, og ikke de individuelle fagene.

For deg som har gått på skole i Norge betyr det at du har fått generell studiekompetanse og vitnemål. Det er vanlig at du får 30 transfer credits eller tilsvarende et studieår.

Et universitet som bruker blokk-vurdering er PLU (Pacific Lutheran University) i Tacoma, Washington.

Fag for fag-vurdering

Denne vurderingsmetoden ser på hvilke fag du har hatt på videregående og gir deg transfer credits på grunnlag av dette. Det finnes flere måter for å bruke denne metoden:

  • Sisteårsfag

Noen universiteter vil vurdere antall transfer credits på fag og karakterer i fag du har tatt på det siste året av studiet ditt. De vil da ikke se på karakterer fra første og andre året.

  • Alle fag på vitnemålet

Noen universiteter vil vurdere antall transfer credits fra alle fagene på vitnemålet ditt. Det betyr at de gjør en samlet vurdering av fag og karakterer fra alle tre årene på videregående.

  • Eksamenskarakterer

Enkelte universiteter gir transfer credits på fag du har hatt avsluttende eksamen i. Fordi nesten alle eksamener i Norge er trukket, betyr det at det varierer fra person til person hvor mange eksamenskarakterer de har og hvilke fag de har hatt eksamen i. Det betyr at to søkere fra samme årskull og med samme snitt kan få forskjellig antall transfer credits.

Portland State University som ligger i Portland, Oregon tilrettelegger for en slik vurdering.

Som du ser over, er det forskjellige måter å få transfer credits på ved intern vurdering på universitetene. Generelt vil universiteter hovedsakelig gi transfer credits for fag med karakteren 4 eller bedre.

Finnes det andre måter jeg kan få transfer credits?

Det finnes flere måter å få fritak for fag som ikke innebærer en intern vurdering på universitetet. Under har vi gitt en forklaring på de tre vanligste metodene:

CLEP exams

CLEP står for College Level Examination Program og er en test hvor du prøver deg mot universitetsnivået innenfor et spesielt tema. Hvis du består testen, vil dette gi deg credits i graden din. Det er ingen begrensning på hvem som kan ta en CLEP test. CLEP exams leveres av en ekstern aktør og ikke av universitetet selv. Les mer om CLEP exams her.

Challenge exams

Tilsvarende CLEP, er Challenge exams tester du kan ta for å bevise at du har kunnskap i et eller flere fag du skal ta som del av din grad. Det er universitetet som lager og gjennomfører testene. Les mer om hvordan CSU San Marcos gjør dette her.

Ekstern evaluering

Det finnes en rekke firmaer i USA som bistår universiteter med å vurdere internasjonale kvalifikasjoner for transfer credits. Som student kan du sende inn dine dokumenter på fullført utdanning for vurdering. Det vil være en avgift du betaler til firmaet for vurderingen. Legg merke til at noen universiteter ikke godtar eksterne evalueringer. Universiteter kan også si seg uenig i konklusjonen gitt av firmaet. Ta kontakt med oss for å sikre deg at du velger et univerister som godtar eksterne vurderinger. Et av de største firmaene som gjør slike vurderinger er WES.

Nysgjerrig og har lyst på mer informasjon om hvordan du kan korte ned graden din i USA? Ta kontakt med oss her i SONOR, så hjelper vi deg gjerne!

Registrer deg for gratis studieveiledning