Tilbake til Praktisk Informasjon

Praksis, turnus og LIS

Vi ser det ofte er forvirring mellom begrepene praksis, turnus og LIS. Under kommer en liten forklaring på de forskjellige uttrykkene.

Praksis

Praksis er en obligatorisk del av studiet. Her skal du benytte dine teoretiske kunnskaper i virkeligheten. Du vil bli tett fulgt opp av en kvalifisert person innen det yrket du utdanner deg til. Hovedregelen er at du må ta praksis i det landet du studerer i, i og med det er en integrert del av studiet. Ofte starter praksis på fjerdeåret av studiene.

Turnus og LIS1

Tidligere måtte man ha turnus for å få autorisasjon i Norge, men dette gjelder ikke lenger. Nå får man autorisasjon etter endte studier og begynner heller i Lege i spesialisering (LIS).

 • LIS1, den første delen av spesialiseringsløpet, er felles for alle leger. Den erstatter tidligere turnustjeneste.
 • For leger som spesialiserer seg innen kirurgiske og indremedisinske fag følger så LIS2.
  • Denne delen består av enten en kirurgisk eller en indremedisinsk kompetanseplattform. Etter dette går de videre til en unik LIS3for sin spesialitet. For eksempel vil en lege som spesialiserer seg innen hjertesykdommer først gå gjennom LIS1, så LIS2 for indremedisinske spesialiteter, og til slutt LIS3 for hjertesykdommer.
 • Alle andre spesialiteter går direkte fra LIS1 til LIS3.

OBS! Legg merke til at i noen land må man ha turnus for å få autorisasjon i landet man har studert. Man må da ta turnus før LIS1. Dette gjelder pr. 2020 følgende land i EU/EØS:

 • Danmark, Irland, Island, Italia, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Portugal, Storbritannia, Sverige
 • Polen utsteder et sertifikat i henhold til yrkeskvalifikasjonsdirektivet som tydeliggjør at legene har fullført grunnutdanning i medisin i tråd med minstekravene i direktivet. Leger som er omfattet av denne ordningen behandles som legene som er utdannet i land med integrert praksis.

Tidligere var det loddtrekning om turnusplassene. Dette har helsemyndighetene nå gått bort fra, og man søker nå om LIS-plass med søknad og CV. Per januar 2020, finnes det 950 LIS-stillinger som lyses ut – 475 om våren og 475 om høsten. Det er foreslått å utvide med 200 nye stillinger (mars 2019), men det er ikke vedtatt enda (januar 2020). Det er derfor viktig at du viser iver og villighet, gjennom å ha relevante sommerjobber i løpet av studiet for at du skal ha størst mulighet for å skaffe deg LIS-plass.

Legg merke til at om du ikke får LIS-plass har du fortsatt rett til å utøve ditt yrke som lege, men du har ikke rett til å kreve refusjon av staten. Mange velger å starte å arbeide innen helprivate legetjenester mens de venter på LIS-plass.

Du har valgt:

Lukk

Registrer deg for gratis studieveiledning

Ved å registrer deg blir du tildelt en veileder som vil hjelpe deg kartlegge dine muligheter for videre studier i utlandet.
Din veileder er tilgjengelig for å svare på dine spørsmål gratis og uforpliktende.
 • Kontaktdetaljer

 • Postadresse

 • Hvor har du hørt om SONOR?

 • Karakterer

 • Hva vil du studere?

 • Studiestart

  Nyhetsbrev 1 til 2 ganger per måned hvor Mailchimp er databehandler. E-postadressen lagres i en egen database, deles ikke med andre og slettes når du sier opp abonnementet eller når den blir inaktiv.