Studier med fokus på bærekraftig utvikling ved University of Plymouth

University of Plymouth er rangert blant topp 5% av universiteter globalt for sitt bidrag til FNs bærekraftsmål, spesielt innen havspørsmål og klimaendringer.

University of Plymouth ledende innen høyere utdanning for bærekraft, på tvers av undervisning, læring, forskning, offentlig engasjement og universitetsdrift.

Å håndtere globale utfordringer er ikke bare en sak for miljøforskere. Derfor er bærekraft integrert i alle studiene som tilbys. Målet er å styrke designere, produsenter, ingeniører og andre – slik at man på best mulig måte kan spille en rolle i å forme en bedre morgendag.

Med beliggenhet ved strandpromenaden er det ikke rart at University of Plymouth leder an i å takle bærekraftsmål 14: Livet under vann, ved å utforske, forstå og beskytte havsystemene våre. Universitetet kan skryte av et levende forskningsmiljø dedikert til å avdekke kompleksiteten i det marine miljøet.

International Marine Litter Research Unit, for eksempel, produserer globalt de mest vitenskapelige publikasjonene om marin plastforurensning. Deres banebrytende forskning bidrar til å informere om retningslinjer og løsninger for å bekjempe denne økende trusselen.

Universitetets akademiske tilbud gjenspeiler deres forpliktelse til bærekraft. Studier som BSc (Hons) i havvitenskap og havbevaring gir studentene en omfattende forståelse av oseanografiske prosesser, marine økosystemfunksjoner og bærekraftige forvaltningsstrategier. I tillegg utstyrer de nyutdannede med ekspertise og lidenskap til å bidra meningsfullt til marin bevaringsinnsats.

De legger også vekt på erfaringsbasert læring. Studentene har tilgang til en toppmoderne marinestasjon, som fungerer som et knutepunkt for praktisk feltarbeid og forskningsinnsats. Denne praktiske tilnærmingen lar studentene få uvurderlig førstehåndserfaring med banebrytende teknologier som oseanografisk og undersøkelsesutstyr, noe som ytterligere styrker deres forståelse av marin vitenskap og dens rolle i bærekraft.

University of Plymouth skiller seg ut som en global leder innen både marin vitenskap og bærekraft. Deres forpliktelse til forskning, utdanning, praktisk læring, samarbeid og intern praksis gjør det til en drivkraft for en sunnere og mer bærekraftig fremtid for våre hav og planeten vår.

Del innlegget:
Foreslått for deg: