‹ Tilbake til Praktisk Informasjon

Studentvisum – New Zealand

Hvordan søke studentvisum til New Zealand

For å studere i New Zealand, trenger du et studentvisum. Du må søke om studentvisum før du drar.

Dette kan du først gjøre etter at du har mottatt opptaksbrevet ditt fra universitetet. Når du har fått opptaksbrev kan du søke om elektronisk visum. Dette gjør du via følgende link.

Du kan begynne på søknaden og deretter lagre. Hvis du ikke ønsker det, trenger du trenger med andre ord ikke fylle ut hele søknaden på en gang.

I nettsøknaden vil du måtte legge ved bevis på at du har betalt et søknadsgebyr, opptaksbrev fra universitetet, kopi av bildesiden i passet ditt, og passfoto. Det er nok så strenge krav til passbildet, og det oppfordres til å ta dette hos fotograf. Se kravene her. Du må også huske å skrive at du får støtte fra Statens Lånekasse til å betale skolepenger, laste opp foreløpig uttalelse om støtte og vise at du har betalt et depositum til universitetet. Dette depositumet betaler du når du takker ja til skoleplassen. Søknadsgebyret ligger på 270 NZD når dette skrives (november 2017).

Passet ditt bør være gyldig i minst tre måneder etter den datoen du planlegger å reise fra New Zealand. Går passet ditt ut i den perioden du skal studere, må du altså skaffe deg et nytt pass før du søker om visum.

Skal studieoppholdet ditt vare lengre enn 24 måneder må du legge ved en vandelsattest fra politiet i visumsøknaden din. Du kan søke om vandelsattest online, les mer her. Det kan ta opp til åtte uker før du mottar vandelsattesten, så søk om den i god tid før du skal søke studentvisum.

I visse tilfeller vil du trenge en helsesjekk/røntgenbilde som en del av visumsøknaden din; dette kommer blant annet an på lengden på studiet ditt, statsborgerskap og om du har oppholdt deg over tre måneder de siste fem årene i et land med høy risiko for tuberkulose. Dette skal komme frem etterhvert som du fyller ut søknaden, og merk at dersom du trenger helsesjekk/røntgen så må du ordne dette før du sender visumsøknaden din. Du vil måtte laste opp dokumentasjon på at du har gjennomgått sjekken/tatt røntgen, og det er kun utvalgte legesenter som er godkjente, såkalte «panel doctors.» Dersom du trenger å ordne dette kan du søk på «Norway» eller landet du befinne deg i her for å sjekke hvor du må dra for å ordne dette.

Alle studenter må ha helseforsikring.

Pass på at du har orientert deg om alle elementer iht. visumsøknad i god tid før studiestart. Vi anbefaler å starte denne prosessen i hvert fall tre måneder forut for avreise til New Zealand.

Det er Visa Application Centre i London, UK som er ansvarlig for visumbehandlingen. Du må beregne at det kan ta opp til 4 uker å få svar på søknaden din.

Vil du ta studier i New Zealand?

Du kan lese mer om hvordan det er å studere i New Zealand her.

Kontakt oss for gratis veiledning

Registrer deg her for gratis og uforpliktende veiledning.