‹ Tilbake til Praktisk Informasjon

Studentvisum – Storbritannia

Etter at Storbritannia forlot EU 31. januar 2020 og overgangsperioden endte 1. januar 2021, ble obligatorisk for norske studenter å søke om studentvisum i Storbritannia. Hvis du har norsk statsborgerskap eller statsborgerskap i et annet EØS eller EU-land gjelder det under for deg. Det er veldig viktig at du har gyldig visum før du reiser til Storbritannia for å studere – du kan lese mer om dette lengre ned i teksten. 

Før du søker om studentvisum til Storbritannia

Legg merke til at denne informasjonen blir hyppig oppdatert av britiske myndigheter og du selv er ansvarlig for å undersøke at informasjonen er riktig.  Du finner oppdatert informasjon på denne siden

For å søke om studentvisum til Storbritannia må du oppfylle følgende krav:

Det er ikke krav for norske søkere å vise til finansiering. Se hvilke land som er unntatt her.

Pass også på at du setter deg inn i kostnadene ved visumet, som du finner nedenfor.

Søknad om studentvisum til Storbritannia

Du kan søke fra denne siden.

Merk at når du søker så skal  du legge inn om du har en «sponsor». Lånekassen regnes ikke som en sponsor, siden du får pengene på konto fra de direkte.

Pass på at du fyller inn all informasjon nøyaktig, for det er ikke sikkert du kan gå tilbake for å gjøre endringer etter at du har gått til neste steg.

Det tar ca. tre uker å få svar på søknaden. Du må ha studentvisum før du kan reise til Storbritannia. Du kan søke om studentvisum opptil seks måneder før planlagt studiestart. Starter studiet ditt 15. august, kan du tidligst søke 15. februar.

De fleste kan søke om visum på en smarttelefon. Det er krav om at du skal ha et biometrisk pass. De aller fleste i Norge har dette, se hvordan du er sikker på det her. Har du ikke smarttelefon eller biometrisk pass er det krav om at du møter opp på et visumsenter. Merk at de kan ta stikkprøver slik at du likevel må møte opp på et visumsenter. Det lønner seg å søke i god tid slik at du får tid til dette om det skulle gjelde deg.

Kostnad for studentvisum til Storbritannia

OBS! I februar 2024 kom det endringer om helseforsikring og visum til Storbritannia. Som norsk statsborger må du fremdeles betale for ‘immigration health surcharge’, men du kan søke om å få dette refundert senere. Vennligst kontakt din veileder om du har noen spørsmål.

Søknadsavgiften for studentvisum er per september 2023 363 GBP. I tillegg må du betale for å ha tilgang til NHS (sykehus og helsehjelp) for å få visum – denne avgiften heter immigration health surcharge. Du må betale for alle årene som du planlegger å studere der samtidig som du søker om visum. Du kan lese mer om dette her.

NB! Dette er kun et eksempel på utregning – for å finne hva som gjelder for deg kan du bruke denne kalkulatoren:

For en student er prisen for immigration health surcharge er på 705 GBP per år for studier som varer i 6-12 mnd. Starter du på et studium som varer i tre år må du betale 1645 GBP – dette er fordi du må betale 235 GBP for ekstra måneder på visumet  før og etter selve studiet ditt, disse månedene får du automatisk på visumet ditt.

Til sammen vil du da betale 1645 GBP for immigration health surcharge pluss 363 GBP for søknadsavgiften. Bruk denne kalkultatoren HER for å regne ut hvor mye du skal betale i immigration health surcharge.

Legg merke til at denne summen må du finansiere selv, den blir ikke dekket av Lånekassen.

Hva er viktig å tenke på når det gjelder visumet? 

Når du har mottatt studentvisumet er det viktig at du dobbeltsjekker hvilken dato visumet er gyldig fra. Det er veldig viktig at du IKKE reiser inn i Storbritannia før denne datoen – dersom du gjør det så vil det bety at du må reise ut av landet, som vil føre til både forsinkelser og ekstra utgifter.

Universitetet vil ikke kunne registrere studenten hvis de reiser inn til Storbritannia som besøkende, før studentvisumet er utstedt, ELLER før startdatoen for studentvisumet.

Dette gjelder alle nasjonaliteter som trenger studentvisum for å studere i Sotrbritannia.

Forlengelse av visumet

Hvis du blir forsinket i utdanningen din må du søke om forlengelse av visumet ditt, slik at du får fullført utdanningen din. Hvis du ønsker å fortsette med en mastergrad etter bachelorgrad i Storbritannia må du også søke om forlengelse av visumet ditt. Du må da ha et nytt ubetinget tilbud.

Det koster 475 GBP å forlenge visumet ditt, samt at du må betale for forlenget tilgang til NHS.

Graduate visa

Har du studert og fullført en grad i Storbritannia kan du bli opptil to år etter studiene og jobbe. Det er mulig å søke om andre visumtyper etter endt graduatevisa. Du får mer informasjon om dette av universitetet eller arbeidsgiver når du nærmer deg endt studium eller endt visumperiode.

Informasjonen vil bli oppdatert når det kommer ny informasjon fra britiske myndigheter. I mellomtiden kan du lese mer om visum til Storbritannia her.