Riga Stradins University

Navn: Tuva Engstrøm Fløan

Hvor studerer du?
Riga Stradins University, Riga, Latvia

Hvilken grad studerer du og hvor langt er du kommet?
Profesjonsstudiet i Medisin, 2. semester

Dette er Tuva sine opplevelser ved Riga Stradins University:

Skolehverdagen ved RSU er veldig variert og ulik fra en studiehverdag i Norge. Dagene varierer veldig fra dag til dag, og vi har undervisning på forskjellige steder i Riga. Det meste av undervisningen foregår på RSU sin hovedbygning, et lite stykke utenfor sentrum. Her har vi kjemi, biologi, språkfag og forelesninger. Anatomi og histologi har vi på anatomibygget i sentrum.

Hvert semester er det nye fag, og på det semesteret jeg er på nå har vi biokjemi, anatomi, histologi, i tillegg til latvisk, latin, fysikk, medisinsk historie og et valgfag. Noen av fagene går over flere semester, mens andre er avsluttende for hvert semester. Studentene er inndelt i små grupper på 10-12 studenter i hver studiegruppe, noe som fungerer veldig fint og gir et godt studiemiljø. Alle vi nordmenn på mitt semester er i studentgruppe med andre nordmenn, samt studenter fra andre europeiske og asiatiske land. Det meste av undervisningen har vi kun sammen med vår studentgruppe, mens i andre fag er vi sammen med 3-5 andre studentgrupper. Alle fagene vi har på skolen er obligatorisk, og vi har alt fra 1-3 fag hver dag. I noen av fagene har vi også lekser som må gjøres til hver time, mens i andre fag er det opp til å oss selv å jobbe jevnt med pensum. Det er uten tvil en fordel å lese litt før hver time, og jevnlig gå over det vi allerede har lært. Det er mye pensum til hver colloquium, og for å prestere på disse er det en stor fordel å ha jobbet jevnt.

I løpet av semesteret har vi 2-3 såkalte colloquiums i de største fagene, det vil si prøver underveis i semesteret, før eksamen i slutten av terminen. Dette er et system jeg liker godt, da vi hele tiden får kartlagt hvordan vi ligger an i de forskjellige fagene, og hva vi eventuelt må jobbe mer med. I tillegg er det slik at dersom du får de 7-10 på alle disse prøvene (karakterskala 1-10) slipper du å gjennomføre eksamen i slutten av terminen.

Skolesystemet her er rimelig forskjellig fra universiteter i Norge. Kulturen her i Latvia er bygd på mye mer respekt for lærere og professorer, og dette var noe jeg i starten syns var vanskelig, men som jeg nå har blitt vant til. Det er viktig at vi som studenter oppfører oss rundt lærerne og viser dem respekt.

Hverdagen utenfor skolehverdagen er veldig variert ut i fra hvor mye skolearbeid det er. I perioder kommer colloquims og prøver tett i tett, og det blir da mindre tid til fritidsaktiviteter. I roligere perioder er vi en god gjeng med både nordmenn og studenter fra andre land som regelmessig møtes og spiser middag sammen, trener og finner på ting i helgene. Studentorganisasjonen ANSA har også jevnlige arrangement for nordmenn som studerer i Riga, hvor vi treffes på tvers av semestrene.

Hvordan opplevde du hjelpen fra oss her i SONOR?

Søknadsprosessen for å komme inn i Riga var ganske lang, og det var mye som skulle med i søknadspakken. Uten SONOR hadde det blitt vanskelig å gjennomføre prosessen, og hjelpen jeg fikk til å formulere mitt motivasjonsbrev var uvurderlig. SONOR hadde full kontroll over hvilke papirer og dokumenter jeg måtte fikse for å søke på RSU, og ved spørsmål svarte de alltid raskt og grundig.

Dette må du få med deg!

  1. Nasjonalbiblioteket. Dette er et veldig fint bygg med utsikt over hele Riga, og her er det veldig fint å sitte og studere
  2. Skybaren på Radisson Blue. Her får du utsikt over hele Riga, anbefales å ta turen opp på en dag med godt vær
  3. Central Market. Her selges det billige råvarer, i tillegg til å at det er en stor food court som selger mye forskjellig, god mat
  4. Lunsj på Big Bad Bagels
  5. Tur rundt i parkene som ligger spredt rundt om kring i Riga! Gamlebyen er også fin å besøke på en godværsdag

Er det noe du skulle ønske at du visste før du reiste til skolen?

Det er en stor fordel å ha en grunnleggende forståelse for realfagene, særlig i biologi og kjemi. Kjemi går over flere semester, og det å ha forståelse for dette faget gjør skolehverdagen mye lettere!

Anbefaler også å vurdere sterkt å bo i kollektiv sammen med andre studenter, for meg har det vært avgjørende å ha andre i samme situasjon, og som kan gi støtte og hjelp! I perioder er det mye press og travelt på skolen, og da er det veldig fint å bo sammen med andre.

Kontakte Tuva Engstrøm Fløan? tuva.floan@hotmail.com