University of South Wales

Navn: Odd Erik Skavold Lystad

Dette er studentens opplevelser ved University of South Wales:

Cardiff, en passe stor by med sine 325.000 innbyggere, er lett å finne seg til rette i. Enkel å finne frem i, og bosatt av trivelige folk – noe som kjennetegner walisere generelt. Hoveddelen av universitetet ligger ikke i Cardiff, men 20 minutter unna med tog, men den kreative avdelingen – som journalistikk kommer under – ligger midt i sentrum. Her finner du mediestudenter, musikkstudenter og kunststudenter, omtrent 2000 i tallet, hvor mange av de er internasjonale. Heller ikke på universitetet var det noe problem å finne seg til rette.

Foreleserne/lærerne i journalistikkfagene er alle journalister selv, så de vektlegger det praktiske minst like mye som det teoretiske, en stor fordel i mine øyne. Det at vi også har mye mer klasseundervisning enn forelesningsundervisning er også en fordel, man får da mer kontakt med både undervisere og medstudenter. Jeg nærmer meg nå eksamenstid i førsteåret, og har akkurat levert den siste innleveringsoppgaven for i år. Det første året her har vært veldig positivt, og jeg har ingen motforestillinger mot å komme tilbake igjen til høsten.

Dette må du få med deg!

Er det noe du skulle ønske at du visste før du reiste til skolen?