Heriot-Watt University

Navn: Anna Lena Berg

Dette er studentens opplevelser ved Heriot-Watt University:

Mine erfaringer og opplevelser hittil som internasjonal student ved Heriot-Watt University er veldig bra. Byen i seg selv er en vakker by med studenter fra mange nasjoner, og når det kommer til ulike studieretninger, finnes det noe for alle og enhver. Skolehverdagen er variert og spennende med både forelesninger og klasseundervisning med rundt 20 studenter. Hver enkelt elev får mulighet til å utvikle både kunnskaper innenfor det spesielle faget og muntlige ferdigheter i engelsk. Før jeg begynte å studere ved Heriot- Watt University, trodde jeg at det å studere heltid på engelsk kunne bli en utfordring. Til tross for at det var noe uvant i begynnelsen, tok det ikke lang tid før jeg ikke tenkte over at jeg faktisk snakket og leste et annet språk enn norsk. Personlig hjalp det meg også veldig å ha et valgfag som het «Reading to Write» det første semesteret ved universitetet.

Der lærte jeg mye om akademisk engelsk, og særlig hvordan jeg skulle skrive best mulig akademiske tekster – noe jeg merker har vært til god hjelp! Foreleserne og lærerne som underviser i de forskjellige fagene innenfor Business Management er utrolig dyktige, og deres interesse for å undervise er utrolig motiverende.

Det sosiale livet i Edinburgh er mangfoldig og spennende! Blant annet arrangerer den norske studentorganisasjonen NORSA en rekke tilstelninger for studenter fra Norge, og på den måten får man muligheten til å bli kjent med og dele erfaringer med andre nordmenn som studerer i Edinburgh. Heriot-Watt University har i tillegg et mangfold av studentorganisasjoner og idrettslag for studentene ved universitet.

Dette må du få med deg!

Er det noe du skulle ønske at du visste før du reiste til skolen?