Tilbake til Praktisk Informasjon

Q&A: Medisin og tannlegestudier i EU

Jeg ønsker mer informasjon om medisinstudier med oppstart høsten 2022.

Vi samarbeider med tre universiteter i EU som tilbyr medisinstudier som vil gi deg autorisasjon i Norge etter endte studier:

 • Du kan søke til Riga Stradins University mellom mars og juni. Jo tidligere du søker, jo bedre er det. Vi anbefaler å søke innen mai for størst sjanse for opptak.
 • Til Uni Nicosia er det rullerende opptak, og absolutt siste først er august. Du kan søke så snart du har fått terminkarakterene dine etter jul hvis du går i VG3 eller søke når som helst hvis du har vitnemål.
 • Comenius har to frister, avhengig av når du tenker å ta opptaksprøven: 18. mai for opptaksprøve 4. juni 2022 og
  17. juni for opptaksprøve 19. juli 2022

Selv om du ikke er ferdig med videregående kan du likevel søke medisinstudier i utlandet. Du ettersender da vitnemålet ditt så snart du har det klart.

Jeg ønsker mer informasjon om medisinstudier med oppstart senere.

For skoleåret 2022 samarbeider SONOR med tre universiteter i EU som tilbyr medisinstudier som vil gi deg autorisasjon i Norge etter endte studier:

 • Riga Stradins University i Latvia
 • University of Nicosia på Kypros
 • Comenius University i Slovakia

Vår portefølje er i stadig utvikling. Det betyr at noen av de universitetene jeg har listet opp over, kanskje ikke er i vår portefølje senere. Det betyr også at vi kan ha fått inn nye universiteter. Hold deg oppdatert på sonor.no for oppdatert informasjon.

Jeg ønsker mer informasjon om tannlegestudier.

Vi har et studiested som tilbyr tannlegestudier i EU: Riga Stradins University.

Universitetet holder sentralt til i Latvias hovedstad, og er universitet som har stort fokus på praksis i løpet av studiene. RSU er det universitetet våre studenter er mest fornøyd med, både når det gjelder forelesninger og studentmiljø. Minimumskravet RSU har satt for opptak er:

 • Generell studiekompetanse
 • 4 eller bedre i R1/S2/S1 i standpunkt og eventuell eksamenskarakter
 • 4 eller bedre i VG1 engelsk i standpunkt og eventuell eksamenskarakter (evt må du ta språktest)
 • 4 eller bedre i biologi 1+2 og/eller kjemi 1+2, i standpunkt og eventuell eksamenskarakter.
  ——-Det er bare krav om et av fagene (biologi/kjemi), men vi ser at de som har begge har større sannsynlighet for opptak enn de med bare et fag.

Jeg ønsker mer informasjon om opptakskrav.

Riga Stradins University: Universitetet holder sentralt til i Latvias hovedstad, og er universitet som har stort fokus på praksis i løpet av studiene. RSU er det universitetet våre studenter er mest fornøyd med, både når det gjelder forelesninger og studentmiljø. Minimumskravet RSU har satt for opptak er:

 • Generell studiekompetanse
 • 4 eller bedre i R1/S2/s1 i standpunkt og eventuell eksamenskarakter
 • 4 eller bedre i VG1 engelsk i standpunkt og eventuell eksamenskarakter (evt må du ta språktest)
 • 4 eller bedre i biologi 1+2 og/eller kjemi 1+2, i standpunkt og eventuell eksamenskarakter.
  ——-Det er bare krav om et av fagene (biologi/kjemi), men vi ser at de som har begge har større sannsynlighet for opptak enn de med bare et fag.

University of Nicosia: Universitetet er det det ledende universitetet på Kypros. Med undervisningsmetoder hentet fra vestlig utdanningssystemer og med en internasjonal filosofi holder University of Nicosia en høy standard. Minimumskravet Unic har satt for opptak er:

 • Generell studiekompetanse
 • 5 i snitt uten tilleggspoeng, men kan vurdere søkere ned mot 4,5 i snitt
 • 5 i biologi og to andre realfag (fysikk, kjemi , Matematikk R1/S2), men kan vurdere søkere ned mot 4,5 i disse fagene.
 • Krav om språktest

Søkere som har minimumskravene, vil bli innkalt til intervju som vil avgjøre opptak.

Comenius University, Jessenius Faculty of Medicine: Det medisinske fakultetet ved Comenius University er rangert som det beste i Slovakia og et av de beste i Sentral-Europa. Det er omtrent 500 norske studenter ved fakultetet. De kan skilte med at de har noen av de minste studentgruppene per lærer i hele Europa, noe som betyr at du får ekstra nøye oppfølging. CUJFM har satt følgende krav for norske søkere:

 • Generell studiekompetanse
 • Bestått opptaksprøve i kjemi og biologi. Kravene er forskjellige år til år.

Jeg ønsker mer informasjon om autorisasjon etter endte studier i utlandet.

Medisin er et autorisasjonsyrke. Det betyr at du må ha særlig godkjenning for å kalle deg lege. Denne godkjenningen heter autorisasjon. Det betyr at du har oppnådd visse minimumskrav innen din utdanning for å utøve forsvarlig yrkesutøvelse.

Medisin er harmonisert gjennom EUs yrkeskvalifikasjonsdirektiv. Det betyr at hvis du studerer medisin i et EU- eller EØS-land og får autorisasjon i det landet, vil du også få autorisasjon i hele EU/EØS. Dette inkluderer Norge.

Velger du å studere et ikke EU/EØS-land må utdanningen din fag-for-fag godkjennes mot den norske utdanningen. I tillegg må den være på tilsvarende eller høyere nivå og den kan være maksimalt et år kortere enn den norske standardutdanningen. Vi anbefaler derfor ikke medisinutdanning i Storbritannia, USA eller Australia. Lånekassen støtter ikke medisinutdanning i New Zealand eller Singapore.

Jeg ønsker mer informasjon om hva praksis, turnus og LIS er.

Praksis er en obligatorisk del av studiet. Her skal du benytte dine teoretiske kunnskaper i virkeligheten. Du vil bli tett fulgt opp av en kvalifisert person innen det yrket du utdanner deg til. Hovedregelen er at du må ta praksis i det landet du studerer i, i og med det er en integrert del av studiet. Ofte starter praksis på fjerdeåret av studiene.

LIS1, den første delen av spesialiseringsløpet, er felles for alle leger. Den erstatter tidligere turnustjeneste. For leger som spesialiserer seg innen kirurgiske og indremedisinske fag følger så LIS2:

Denne delen består av enten en kirurgisk eller en indremedisinsk kompetanseplattform. Etter dette går de videre til en unik LIS3for sin spesialitet. For eksempel vil en lege som spesialiserer seg innen hjertesykdommer først gå gjennom LIS1, så LIS2 for indremedisinske spesialiteter, og til slutt LIS3 for hjertesykdommer.

Alle andre spesialiteter går direkte fra LIS1 til LIS3.

Tidligere var det loddtrekning om turnusplassene. Dette har helsemyndighetene nå gått bort fra, og du søker nå om LIS-plass med søknad og CV. Per januar 2020, finnes det 950 LIS-stillinger som lyses ut – 475 om våren og 475 om høsten. Det er foreslått å utvide med 200 nye stillinger (mars 2019), men det er ikke vedtatt enda (januar 2020). Det er derfor viktig at du viser iver og villighet, gjennom å ha relevante sommerjobber i løpet av studiet for at du skal ha størst mulighet for å skaffe deg LIS-plass.

Legg merke til at om du ikke får LIS-plass har du fortsatt rett til å utøve ditt yrke som lege, men du har ikke rett til å kreve refusjon av staten. Mange velger å starte å arbeide innen helprivate legetjenester mens de venter på LIS-plass.

Jeg ønsker å komme i kontakt med en studieveileder for å søke studier i utlandet.

Hvis du mottok en mail etter utdanningsmessen vil veilederen som sendte deg mailen være din veileder. Alle spørsmål du måtte ha rundt søknadsprosessen kan du stille direkte til vedkommende. Var du ikke innom utdanningsmessen og ønsker en veileder registrerer du deg her for ytterligere informasjon.

Du har valgt:

Lukk

Få studieveiledning – helt gratis!

Visste du at universiteter i Storbritannia krever en akademisk referanse i søknaden din? Eller at ulike universiteter har forskjellige krav til språktester?

Det kan være vanskelig å finne ut hvilke krav som gjelder, og hvordan dine muligheter for å studere i utlandet er. Rådgiverne i Sonor har selv vært utenlandsstudenter, og svarer mer enn gjerne på spørsmål!

Registrer deg ved å fylle ut skjemaet, så tar en veileder kontakt med deg og hjelper deg å kartlegge mulighetene. Veiledningen er gratis og helt uforpliktende – og du kan spørre oss om alt du lurer på.
 • Kontaktdetaljer

 • Postadresse

 • Hvor har du hørt om SONOR?

 • Karakterer

 • Hva vil du studere?

 • Studiestart

  Nyhetsbrev 1 til 2 ganger per måned hvor Mailchimp er databehandler. E-postadressen lagres i en egen database, deles ikke med andre og slettes når du sier opp abonnementet eller når den blir inaktiv.