‹ Tilbake til Praktisk Informasjon

Kriminologistudier

Kriminologi: straff eller rehabilitering?

Hvem har ikke sittet og sett på Making a Murderer eller hørt på Serial og latt seg fascinere – både av frykt og nysgjerrighet? Har du sittet på kanten av stolen og tenkt at hvordan kunne dette i det hele tatt skje? Kanskje du burde studere kriminologi på heltid.

Hvorfor blir noen kriminelle?

Kriminologi er et tverrfaglig studium som prøver å analysere de sosiale prosessene som er knyttet til kriminalitet og forbrytelser. En kriminolog vil jobbe inn mot politi, strafferett og kriminalomsorgen, for å prøve å forstå og forebygge.

Kriminologistudiet er for deg som er interessert i forholdet mellom kriminalitet og samfunnet vårt. I løpet av kriminologistudiene vil du bruke perspektiver fra juss, psykologi og sosiologi for å svare på spørsmål slik som: Hvorfor er menn mer voldelige enn kvinner? Kan narkotikamisbruk forstås som kriminalitet eller sykdom? Hvorfor straffer vi? Du vil lære om hvorfor noen mennesker begår lovbrudd, men du vil også tenke gjennom hvordan vi best mulig kan unngå at lovbrudd blir begått.

Moral og rasjonalitet

Er kriminalitet en konsekvens av lav moral og noe medfødt, at noen rett og slett har fått dårligere kort fra starten av og ikke kan gjøre noe med? Eller er kriminalitet et produkt av en kost-nytte-vurdering? Altså at det lønner seg å gjøre forbrytelser. Dette er et av disse spørsmålene som har blitt diskutert av kriminologer de siste hundre årene.

Straff – eller rehabilitering?

Et viktig virkemiddel mot kriminalitet er straff. Ved våre samarbeidspartnere rundt i verden blir straff utøvet forskjellig. I Norge satser vi hardt på rehabilitering, jobb og utdanning mens man er i fengsel – fordi vi mener mennesker kan forandre seg. I USA er det helt annerledes – er du kriminell skal du straffes, og gjerne sitte på cella hver dag. Når du kommer ut kan du oppleve at du har mistet stemmeretten og ikke får deg bolig fordi du har tidligere vært kriminell. Hva fungerer, og hva fungerer ikke? Det blir din jobb å finne ut av.