‹ Tilbake til Praktisk Informasjon

Forsikring

Alle som studerer i utlandet, bør ha forsikring. Det er tross alt muligheten for spenning, aktiviteter og nye opplevelser som trekker norske studenter til utlandet. Når du er på et nytt sted, prøver nye ting og virkelig vil oppleve noe – da øker risikoen for skader, uhell og andre uforutsette hendelser.

Mest sannsynlig går det jo bra, men en forsikring kan være lur å ha hvis du skulle være så uheldig å bli frastjålet mobilen på nattklubb i Sydney, eller havner på sykehus etter et røft møte med bølgene på Hawaii. Om et uhell først skulle skje, kan det nemlig bli ganske dyrt. I tillegg kan ditt studiested kreve at du fremviser helseforsikring.

Les mer om studentforsikring og forsikring i ditt studieland nedenfor.

Samarbeid med Gouda/Gjensidige

Her i Study Outside Norway (SONOR) har vi et langt samarbeidsforhold til Gjensidige/Gouda. Deres studentforsikring dekker de fleste behov du har som student i utlandet. Du kan se oversiktlig og bestille forsikring via linken under:

Klikk her for å bestille forsikring

Studentforsikring

En studentforsikring er vanligvis en kombinasjon av innboforsikring, reiseforsikring, ulykkesforsikring og uføreforsikring.

Vi i SONOR anbefaler at du kjøper en studentforsikring. Det finnes en rekke alternativer som kan passe for deg. Ta kontakt med din veileder her i SONOR for å kartlegge veien videre.

  • Innboforsikring skal sikre det du har av verdier i din bolig. Denne forsikringen dekker for eksempel tyveri og vannskader ved eksempelvis lekkasjer, boligbrann, eller naturskader. Velger du å dra til områder der naturkatastrofer er vanlig, vil denne forsikringen være særlig viktig.
  • Reiseforsikring går også normalt sett inn under studentforsikringen. Dette betyr at dersom det oppstår uforutsette problemer som for eksempel sykdom eller at du mister bagasje på reisen, vil du kunne få erstatning for dette. Dersom du har et kredittkort kan du også undersøke om dette tilbyr deg reiseforsikring. Det vil i mange tilfeller lønne seg å bruke dette ved bestilling av reise, ettersom de fleste kredittkort også inkluderer reise- og avbestillingsforsikring dersom du betaler hele eller deler av reisen med kortet.
  • Ulykkes- og uføreforsikring er en forsikring som gir deg erstatning dersom du blir utsatt for en alvorlig ulykke. Dette kan være en ulykke som gjøre deg varig medisinsk invalid eller fører til død. Du får også erstatning for behandlingsutgifter, og gitt kompensasjon dersom du blir utsatt for sykdom eller ulykke som gjør deg langvarig arbeidsufør.

De ulike forsikringene kan ha ulik dekningsgrad, så tenk nøye gjennom hva du som student har behov for iht dette.

Forsikring i utlandet

«Men – er jeg ikke dekket av Folketrygden mens jeg studerer i utlandet?»

Når du er heltidsstudent på høgskole eller universitet i utlandet og er medlem i den norske folketrygden, har du rett til å få refundert utgifter til helsetjenester. Hvis du er norsk statsborger og mottar støtte fra Lånekassen, vil du automatisk få tilsendt et dokument fra Helfo som bekrefter dine helserettigheter i utlandet. Dokumentet vil bli tilsendt til din folkeregistrerte adresse.

Hvis du ikke er norsk statsborger eller ikke mottar støtte fra Lånekassen, må du selv ordne bekreftelse på helserettigheter. Mer informasjon finner du hos på helsenorge.no.

OBS! Dersom du tar arbeid mens du studerer i utlandet, kan det ha innvirkning på medlemskapet ditt i den norske folketrygden, og dermed retten du har til stønad til helsetjenester fra Helfo. Du bør kontakte NAV Medlemskap og avgift for å avklare om du beholder medlemskapet ditt i folketrygden.

«Hvorfor trenger jeg forsikring da?»

Selv om du er dekket av Folketrygden, kan det likevel bli dyrt når du må legge ut for helseutgifter selv for så å få det refundert. Dette gjelder særlig i land som USA som er kjent for høye priser på helsetjenester – mer om dette i eget avsnitt nedenfor. Folketrygden dekker heller ikke hjemreise dersom du skulle bli syk i studielandet. Det kan også komme krav fra studiestedet ditt i utlandet om at du har tilstrekkelig forsikring, da er ikke alltid Folketrygden nok.

Les mer om kravene til forsikring i ditt studieland nedenfor.

Forsikring i EU og EØS

Hvis du anses som bosatt i Norge mens du studerer i et EU/EØS-land, vil du beholde medlemskapet i norsk folketrygd mens du studerer. Du bør da ta med deg Europeisk helsetrygdkort fra Norge. Les mer om dine rettigheter i utlandet på helsenorge.no.

Forsikring i Australia

Australske myndigheter krever at man har forsikring for å få visum. De fleste internasjonale studenter må da ha det som kalles Overseas Student Health Cover (OSHC). Norske statsborgere trenger ikke denne forsikringen.

Vi anbefaler deg likevel å kjøpe en studentforsikring når du studerer i Australia.

Forsikring i New Zealand

Som hovedregel stilles det ingen krav til utvidet forsikring – med noen unntak.

University of Auckland krever i hovedsak at man har universitetets egen helseforsikring, men det er mulig å søke om fritak fra denne. Du finner mer informasjon om frist for å søke om dette, samt hvilke forsikringer som er unntatt her.

Forsikring i Singapore

Det stilles ingen krav til utvidet forsikring fra universitetets side. Vi anbefaler likevel at du sjekker at du er medlem i folketrygden og at du kjøper en studentforsikring.

Forsikring i Storbritannia

Når du søker om studentvisum til Storbritannia, vil du bli pålagt å betale en Immigration Health Surcharge Fee på £470 per år (2021). Denne avgiften gir deg tilgang til helsetjenester i Storbritannia. Vi anbefaler likevel at du sjekker at du er medlem i folketrygden og at du kjøper en studentforsikring.

Forsikring i USA

Norge har i mange år hatt en særordning for dekning av utgifter til helsehjelp i USA for studenter, utsendte arbeidstakere og pensjonister. Denne avtalen opphører 12. september 2022. Dette skyldes en avgjørelse fra EU-domstolen som hindrer utveksling av personopplysninger mellom Norge og USA. Den enkeltes rettigheter til å få dekket utgifter til nødvendig helsehjelp vil fremdeles være de samme.

Helsedirektoratet (2022). Særavtale om helsehjelp i USA opphører [nettdokument]. Oslo: Helsedirektoratet (sist faglig oppdatert 05. april 2022, lest 06. april 2022). Tilgjengelig fra https://www.helsedirektoratet.no/nyheter/saeravtale-om-helsehjelp-i-usa-opphorer. Les mer her.

Krav om helseforsikring ved amerikanske universiteter

Fordi prisene for helsetjenester i USA er så høye, er amerikanske utdanningsinstitusjoner pålagt å sikre deg som student mot eventuelle helseutgifter. Derfor vil mange universiteter kreve at du kjøper en amerikansk helseforsikring som de godkjenner, eller at du har en alternativ forsikring som dekker de pålagte kravene skolen har.

Sjekk kravene ved universitetet du skal studere ved. Noen universiteter gir deg automatisk helseforsikring, og gir ingen muligheter for fritak. Andre vil at du selv velger og betaler for en forsikring. Sjekk med din studieveileder hva som gjelder for din utdanningsinstitusjon.

For å søke om fritak trenger du følgende:

En aktiv helseforsikring. Din skole kan vurdere fritak i de tilfeller du kan dokumentere at du har tilsvarende dekning som din skole er lovpålagt å sikre at du har dekning for. Sjekk med ditt forsikringsselskap om de kan gi deg vilkårene og dekningsgraden på engelsk slik at din skole kan vurdere et eventuelt fritak for deres forsikring.

Ta kontakt med din veileder om hva som er status for deg ved din skole.

Registrer deg for gratis studieveiledning