Tilbake til Praktisk Informasjon

Forsikring

Alle som studerer i utlandet, bør ha forsikring. Det er tross alt muligheten for spenning, aktiviteter og nye opplevelser som trekker norske studenter til utlandet. Når du er på et nytt sted, prøver nye ting og virkelig vil oppleve noe – da øker risikoen for skader, uhell og andre uforutsette hendelser.

Mest sannsynlig går det jo bra, men en forsikring kan være lur å ha hvis du skulle være så uheldig å bli frastjålet mobilen på nattklubb i Sydney, eller havner på sykehus etter et røft møte med bølgene på Hawaii. Om et uhell først skulle skje, kan det nemlig bli ganske dyrt. I tillegg kan ditt studiested kreve at du fremviser helseforsikring.

Les mer om studentforsikring og forsikring i ditt studieland nedenfor.

Studentforsikring

En studentforsikring er vanligvis en kombinasjon av innboforsikring, reiseforsikring, ulykkesforsikring og uføreforsikring.

Vi i SONOR anbefaler at du kjøper en studentforsikring. Vi har derfor inngått en avtale med Gouda reiseforsikring som sikrer deg best mulig dekning mens du studerer i utlandet. Les mer her, eller kjøp studentforsikring nedenfor.

Innboforsikring skal sikre det du har av verdier i din bolig. Denne forsikringen dekker for eksempel tyveri og vannskader ved eksempelvis lekkasjer, boligbrann, eller naturskader. Velger du å dra til områder der naturkatastrofer er vanlig, vil denne forsikringen være særlig viktig.

Reiseforsikring går også inn under studentforsikringen. Dette betyr at dersom det oppstår uforutsette problemer som for eksempel sykdom eller at du mister bagasje på reisen, vil du kunne få erstatning for dette. Dersom du har et kredittkort kan du også undersøke om dette tilbyr deg reiseforsikring. Det vil i mange tilfeller lønne seg å bruke dette ved bestilling av reise, ettersom de fleste kredittkort også inkluderer reise- og avbestillingsforsikring dersom du betaler hele eller deler av reisen med kortet.

Ulykkes- og uføreforsikring er en forsikring som gir deg erstatning dersom du blir utsatt for en alvorlig ulykke. Dette kan være en ulykke som gjøre deg varig medisinsk invalid eller fører til død. Du får også erstatning for behandlingsutgifter, og gitt kompensasjon dersom du blir utsatt for sykdom eller ulykke som gjør deg langvarig arbeidsufør.

Gouda Studentforsikring

SONOR har etablert et samarbeid med Gouda reiseforsikring og deres studentforsikring.

Studentforsikringen kan kjøpes av medlemmer i norsk folketrygd som studerer på heltid i utlandet, og gjelder for den perioden du har kjøpt forsikringen. Studentforsikringen kan tegnes for 6 eller 12 måneder. På studentforsikringen kan du selv velge den geografiske dekningen som passer deg best. Med Goudas studentforsikring kan du velge mellom Norden, Europa eller Verden.

Forsikring i utlandet

«Men – er jeg ikke dekket av Folketrygden mens jeg studerer i utlandet?»

Når du er heltidsstudent på høgskole eller universitet i utlandet og er medlem i den norske folketrygden, har du rett til å få refundert utgifter til helsetjenester. Hvis du er norsk statsborger og mottar støtte fra Lånekassen, vil du automatisk få tilsendt et dokument fra Helfo som bekrefter dine helserettigheter i utlandet. Dokumentet vil bli tilsendt til din folkeregistrerte adresse.

Hvis du ikke er norsk statsborger eller ikke mottar støtte fra Lånekassen, må du selv ordne bekreftelse på helserettigheter. Mer informasjon finner du hos på helsenorge.no.

OBS! Dersom du tar arbeid mens du studerer i utlandet, kan det ha innvirkning på medlemskapet ditt i den norske folketrygden, og dermed retten du har til stønad til helsetjenester fra Helfo. Du bør kontakte NAV Medlemskap og avgift for å avklare om du beholder medlemskapet ditt i folketrygden.

«Hvorfor trenger jeg forsikring da?»

Selv om du er dekket av Folketrygden, kan det likevel bli dyrt når du må legge ut for helseutgifter selv for så å få det refundert. Dette gjelder særlig i land som USA som er kjent for høye priser på helsetjenester – mer om dette i eget avsnitt nedenfor. Folketrygden dekker heller ikke hjemreise dersom du skulle bli syk i studielandet. Det kan også komme krav fra studiestedet ditt i utlandet om at du har tilstrekkelig forsikring, da er ikke alltid Folketrygden nok.

Les mer om kravene til forsikring i ditt studieland nedenfor.

Forsikring i EU og EØS

Hvis du anses som bosatt i Norge mens du studerer i et EU/EØS-land, vil du beholde medlemskapet i norsk folketrygd mens du studerer. Du bør da ta med deg Europeisk helsetrygdkort fra Norge. Les mer om dine rettigheter i utlandet på helsenorge.no.

Forsikring i Australia

Australske myndigheter krever at man har forsikring for å få visum. De fleste internasjonale studenter må da ha det som kalles Overseas Student Health Cover (OSHC). Norske statsborgere trenger ikke denne forsikringen.

Vi anbefaler deg likevel å kjøpe en studentforsikring når du studerer i Australia.

Forsikring i New Zealand

Som hovedregel stilles det ingen krav til utvidet forsikring – med noen unntak.

University of Auckland krever i hovedsak at man har universitetets egen helseforsikring, men det er mulig å søke om fritak fra denne. Du finner mer informasjon om frist for å søke om dette, samt hvilke forsikringer som er unntatt her.

Forsikring i Singapore

Det stilles ingen krav til utvidet forsikring fra universitetets side. Vi anbefaler likevel at du sjekker at du er medlem i folketrygden og at du kjøper en studentforsikring.

Forsikring i Storbritannia

Når du søker om studentvisum til Storbritannia, vil du bli pålagt å betale en Immigration Health Surcharge Fee på £470 per år (2021). Denne avgiften gir deg tilgang til helsetjenester i Storbritannia. Vi anbefaler likevel at du sjekker at du er medlem i folketrygden og at du kjøper en studentforsikring.

Forsikring i USA

Som medlem i folketrygden har du rett til å få refundert kostnader for helsetjenester i utlandet. I land som USA kan dette bli ganske store beløp du må legge ut selv.

Optum

Helfo har opprettet et administrativt samarbeid med en amerikansk forsikringsagent, Optum. Optum vil dekke helseutgifter i USA etter folketrygdens lover, slik at du slipper å legge ut selv. Du kan lese mer om Helfos samarbeid med Optum her.

Du må selv ta kontakt med Optum for å benytte deg av tilbudet. Hvis du velger å benytte Optum, må de brukes til alle helseutgifter i USA. Du kan finne mer informasjon om tilbudet, og registrere deg her.

Krav om helseforsikring ved amerikanske universiteter

Fordi prisene for helsetjenester i USA er så høye, er amerikanske utdanningsinstitusjoner pålagt å sikre deg som student mot eventuelle helseutgifter. Derfor vil mange universiteter kreve at du kjøper en amerikansk helseforsikring som de godkjenner.

Sjekk kravene ved universitetet du skal studere ved. Noen universiteter gir deg automatisk helseforsikring, og gir ingen muligheter for fritak. Andre vil at du selv velger og betaler for en forsikring. Sjekk med din studieveileder hva som gjelder for din utdanningsinstitusjon.

For å søke om fritak trenger du følgende:

 1. Dokument fra Helfo som bekrefter dine helserettigheter i utlandet. Dette får du tilsendt automatisk når du har fått innvilget din søknad om støtte fra Lånekassen.

Eller

 1. Bekreftelse fra Optum på at de dekker dine helseutgifter i utlandet. Du kan ta kontakt med Optum for å få informasjon om dette.

Og

 1. Studentforsikring. Som medlem av Folketrygden har du som oftest bedre dekning enn det du kan få gjennom en amerikansk helseforsikring – med unntak av ett viktig punkt: medical evacuation and repatriation. Evakuering og hjemtransport dekkes av din studentforsikring.

Kombinasjonen av dekningen gjennom Folketrygden og din studentforsikring kan gi tilstrekkelig dekning til å få fritak fra amerikansk helseforsikring ved ditt studiested. Vi anbefaler uansett at du skaffer en studentforsikring – for sikkerhetsskyld.

Kontakt oss for gratis veiledning

Registrer deg her for gratis og uforpliktende veiledning

Du har valgt:

Lukk

Få studieveiledning – helt gratis!

Visste du at universiteter i Storbritannia krever en akademisk referanse i søknaden din? Eller at ulike universiteter har forskjellige krav til språktester?

Det kan være vanskelig å finne ut hvilke krav som gjelder, og hvordan dine muligheter for å studere i utlandet er. Rådgiverne i Sonor har selv vært utenlandsstudenter, og svarer mer enn gjerne på spørsmål!

Registrer deg ved å fylle ut skjemaet, så tar en veileder kontakt med deg og hjelper deg å kartlegge mulighetene. Veiledningen er gratis og helt uforpliktende – og du kan spørre oss om alt du lurer på.
 • Kontaktdetaljer

 • Postadresse

 • Hvor har du hørt om SONOR?

 • Karakterer

 • Hva vil du studere?

 • Studiestart

  Nyhetsbrev 1 til 2 ganger per måned hvor Mailchimp er databehandler. E-postadressen lagres i en egen database, deles ikke med andre og slettes når du sier opp abonnementet eller når den blir inaktiv.