‹ Tilbake til Praktisk Informasjon

Autorisasjon

Autorisasjon er en godkjennelse for å bruke en bestemt yrkestittel. En offentlig autorisasjon er en bekreftelse fra myndighetene (Statens Autorisasjonskontor) på at man oppfyller de formelle og faglige kravene til angjeldende yrkestittel og yrkesutøvelse. Autorisasjonen skal sikre at yrkesutøveren har de nødvendige kvalifikasjoner for yrket, og danner utgangspunkt for de rettigheter og plikter yrkesutøveren har i forhold til forsvarlig yrkesutøvelse. Med autorisasjon følger et selvstendig og personlig ansvar for å utføre sine arbeidsoppgaver forsvarlig, hvilket innebærer at det stilles krav om faglig og etisk høy standard hos den som er autorisert.

Noen yrker er lovregulerte – det innebærer at du må oppfylle noen minimumskrav før du får lov til å praktisere yrket og/eller benytte en bestemt yrkestittel. For å jobbe i et lovregulert yrke, må du ha autorisasjon fra godkjenningskontoret som har ansvar for yrket ditt. Er du usikker på om yrket du ønsker å utdanne deg til, kan du se om yrket ditt er på denne listen.

Noen yrker er harmonisert gjennom EUs yrkeskvalifikasjonsdirektiv. Det betyr at utdanningen for disse yrkene skal inneholde det samme, uansett hvor i EU/EØS du studerer det. Kort fortalt går direktivet ut på at man får autorisasjon i Norge hvis du har fått autorisasjon i et annet EU- eller EØS-land etter endte studier. Helsedirektoratet gir deg autorisasjon i Norge for lege og tannlege. Mattilsynet gir veterinærer autorisasjon. Noen av yrkesgruppene som er omfattet av yrkeskvalifikasjonsdirektivet er:

  • Leger
  • Tannleger
  • Sykepleier
  • Veterinærer
  • Jordmødre
  • Farmasøyter

Det er veldig viktig at du er klar over at det er det regelverket som gjelder for godkjennelse av din utdanning, er det regelverket som gjelder den dagen du er ferdig med studiene dine, og ikke det regelverket som gjaldt da du startet studiet. Endres regelverket mens du studerer må du forholde deg til det.

Registrer deg for gratis studieveiledning